Standpunt NVB over groen beleggen

In het regeerakkoord van CDA, LPF en VVD wordt gesproken over een verbreding van de grondslagen ter financiering van het gewenste nieuwe beleid. Daartoe worden een aantal grondslagverbredende maatregelen aangekondigd, waaronder het afschaffen van belastingsubsidies op beleggen. In de toelichting op deze maatregel wordt gesproken over het afschaffen van de heffingskortingen voor maatschappelijke beleggingen (‘Groen’) en beleggingen in durfkapitaal (‘Tante Agaath’). Dit betreft de huidige heffingskorting van 1,3% voor beleggingen in deze categorieën.

Afschaffen van deze heffingskortingen betekent in feite de doodsteek voor deze regelingen, die de afgelopen jaren zeer succesvol bleken. Deelnemende burgers worden gedupeerd, zij hebben zich voor langere termijn vastgelegd, juist om het milieu / ondernemers te ondersteunen. De regelingen zijn juist succesvol omdat het maatschappelijk draagvlak zeer groot is, hetgeen blijkt uit het grote aantal particuliere beleggers (circa 250.000) dat participeert. Ook succesvol in de zin dat economische en technologische dynamiek wordt ondersteund die zonder die ondersteuning moeilijker van de grond zou komen. Succesvol omdat het een hulpmiddel is in het realiseren van de ‘Kyoto-doelstellingen’. Feitelijk is door deze regelingen een groot maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid en andere maatschappelijk gewenste ontwikkelingen geschapen. Het afschaffen van de heffingskorting voor deze regelingen zal de maatschappelijke betrokkenheid sterk aantasten omdat het bestaansrecht van deze regelingen zal wegvallen. Voor veel particulieren en andere betrokken zal daarmee een gevoel kunnen ontstaan van ‘onbetrouwbaar’ gedrag van de overheid als bestaande afspraken worden gewijzigd.

De Regeling Groen Beleggen, in combinatie met de Regeling Groenprojecten, is de langst bestaande regeling en kan als voorbeeld dienen voor het maatschappelijke succes van de regelingen.

Share Button