Consumentenbond: "Niet alle duurzame beleggingsfondsen even duurzaam.."

In de ConsumentenGeld van september/oktober 2001 besteed de Consumentenbond aandacht aan duurzaam en groen beleggen.

Kort verslag

Erkende groenfondsen

Erkende groenfondsen moeten minstens 70% van hun vermogen beleggen in milieuprojecten die een zogeheten groenverklaring hebben van het Ministerie van VROM. De overige 30% mogen ze naar eigen inzicht beleggen. Het gemiddelde rendement van een groenfonds schommelt vaak rond de 3 of 4% per jaar. Niet echt een vetpot dus. Om beleggers toch over de streep te trekken, heeft de overheid er belastingvoordelen aan gekoppeld.

Duurzame fondsen
Duurzame of ethische fondsen beleggen in bedrijven die naast winst oog hebben voor het milieu. Ook spelen sociale en ethische aspecten een rol. Deze fondsen vermijden bijvoorbeeld bepaalde industrievormen en kijken naar arbeidsomstandigheden en mensenrechten.

Duurzaam relatief begrip
Wie zich wat beter verdiept in het fondsenaanbod, komt er achter dat het ene fonds lang niet zo milieubewust of ethisch verantwoord is als het andere. Anders dan erkende groenfondsen zijn duurzame fondsen helemaal vrij in het vaststellen van hun criteria. Ze mogen dus zelf bepalen welke bedrijven ze in hun portefeuille opnemen. Het ene fonds blijkt een stuk strenger in de leer te zijn dan het andere.

Jammer genoeg hanteren sommige fondsen wel erg algemene criteria en blijven ze als het gaat om hun keuze voor een bepaalde belegging bijzonder vaag. Openhartig over hun beleggingen zijn sommige duurzame fondsen ook al niet te noemen.

Conclusie
Let er op, dat het fondsbeleid aansluit op uw wensen. Om u te helpen bij het kiezen van een duurzaam fonds, heeft ConsumentenGeld in het september/oktobernummer 2001 de criteria van de verschillende fondsen in kaart gebracht. U vindt hierin tevens een overzicht van het rendement van de fondsen. De prestaties blijken behoorlijk uiteen te lopen.

Share Button