Stichting Instituut Gak kiest voor duurzaam beleggen

Stichting Instituut Gak neemt met ingang van heden deel in het Sense Fund, de institutionele variant van het aan de beurs genoteerde SNS Duurzaam Aandelenfonds. De Stichting heeft daarmee een bewuste keuze gemaakt voor duurzaam beleggen.

Gekozen is voor de zogenaamde ‘Best in Class’ benadering van SNS Asset Management, de beheerder van het Sense Fund. Dit fonds belegt in aandelen en in aandelen gerelateerde producten van Europese ondernemingen, die duurzaamheid, zowel voor wat betreft sociale- als milieu-aspecten, tot de kern van de bedrijfsstrategie rekenen.

Stichting Instituut Gak stelt zich ten doel om voor een bepaalde periode -direct of indirect- projecten en programma’s te ondersteunen op het gebied van de sociale zekerheid, de reïntegratie, de preventie, de arbeidsmarkt, de arbeidsomstandigheden en andere maatschappelijke gebieden. Uitgangspunt is om op deze wijze een groot maatschappelijk rendement te genereren. Een tweede doel is het beheren en beleggen van het vermogen van de stichting. De stichting streeft er naar haar vermogen in stand te houden, gecorrigeerd voor inflatie. Beide doelstellingen lijken prima gediend door de beslissing deel te nemen in het Sense Fund. Het fonds heeft een lange horizon, de beleggingen kunnen worden gericht op de lange termijn.

Duurzaam beleggen geeft de belegger de mogelijkheid om eigen normen en waarden te vertalen in een beleggingsstrategie. Naar huidige staat van onderzoek gaat het toepassen van maatschappelijke criteria niet ten koste van het rendement. Eén van die eigen normen en waarden is dat Stichting Instituut Gak in haar beleggingsbeleid veel waarde hecht aan de sociale component (werkomstandigheden, vergroten participatie). Het beleggingsbeleid van het Sense Fund geeft daar een juiste invulling aan. Nominaal worden de hoofdcriteria in het Sense Fund als volgt gewogen: business ethics: 5%, de sociale component ‘people’: 47.5% en de milieucomponent ‘planet’: 47.5%. Er is een aantal milieu-indicatoren te noemen met een sterke sociale component. Voeg die samen met de controversiële factoren (waaronder kinderarbeid) en business ethics (die in z’n geheel als sociaal kunnen worden aangemerkt) dan kan gesteld worden dat meer dan 65% van de duurzaamheidscriteria een sociaal karakter heeft. Dit is voor Stichting Instituut Gak van essentieel belang.

Share Button