Belgisch Forum voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren opgericht

Op 20 november l.l. hebben enkele financiële instellingen als DVV

Verzekeringen, KBC Asset Management, Triodos Bank België, en enkele
verenigingen als Ethibel, Réseau Financement Alternatif en VOSEC (Vlaams
Overlegplatform Sociale- en Meerwaarden-Economie) het Belgisch Forum voor
Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren opgericht. De vereniging
zonder winstoogmerk, die de naam BELSIF zal dragen, heeft tot doel via o.m.
studiedagen en lobbywerk het duurzaam en maatschappelijk verantwoord
investeren te bevorderen.
BELSIF wenst dat partikuliere, institutionele (pensioenfondsen, holdings,
verzekeringsmaatschappijen, portefeuillemaatschappijen) en publieke
instanties in hun beleggingen en investeringsactiviteiten het duurzaam en
maatschappelijk verantwoord beleid van de emittenten ondersteunt en
proactief aanmoedigt. Zeker nu vastgesteld wordt dat ‘duurzaam investeren’
in beleggingsportefeuilles geen rendementsverlies oplevert t.a.v.
traditionele investeringsvormen en ondernemingen die een duurzaam en
maatschappelijk verantwoord beleid voeren meestal gekenmerkt worden door
een hogere managementskwaliteit en rendabiliteit.

BELSIF schakelt zich in in een beweging van soortgelijke verenigingen in
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland en Zweden,
met als Europees orgaan EUROSIF. De oprichting van BELSIF is een logisch
gevolg van de kwaliteit en het gewicht, in België, van het duurzaam
beleggen in Europees perspectief. Ook in Spanje wordt de oprichting van een
nationale SIF in de steigers gezet.

Het eerste bestuur van de nieuwe vereniging zal gevormd worden door enkele
van de initiatiefnemers: Bernard Bayot (Réseau Financement Alternatif),
Dirk Coeckelbergh (bestuurder DVV Verzekeringen), voorzitter, Jan
Depoortere (VOSEC), Olivier Marquet (directeur Triodos Bank België), Herwig
Peeters (Ethibel) en Bruno Tuybens (KBC Asset Management).

De volgende weken worden financiële instellingen, verenigingen en
privé-personen die zich actief toeleggen op Duurzaam en Maatschappelijk
Verantwoord Investeren benaderd en uitgenodigd om lid te worden van de
nieuwe vereniging. Aan het eind van januari / begin februari volgend jaar
wordt een eerste persmoment voorzien.

Share Button