Fortis Investments toetst op sociaal ondernemen

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 25 maart 2004).

FortisInvestments, de vermogensbeheerder van Fortis, gaat bij zijn beleggingsbeleid Europese bedrijven toetsen op maatschappelijk verantwoord ondernemen . De vermogensbeheerder gaat via een ‘actief stemrecht’ bedrijven aansporen om op dit gebied hun gedrag te verbeteren.

De aanpak geldt voor alle op Europese ‘large caps’ gerichte beleggingsfondsen en op beleggingsmandaten waarvoor Fortis Investments de toestemming van de institutionele klant heeft om het stemrecht uit te oefenen. ‘Strenge normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen verlagen het bedrijfsrisico en verhogen de aandeelhouderswaarde. Onderneming én belegger hebben er baat bij’, zegt Stewart Armer, hoofd productspecialisten bij Fortis Investments, in een toelichting op de officiële aankondiging vandaag.

De vermogensbeheerder is voorzover bekend de eerste die systematisch op Europese schaal maatschappelijk verantwoord ondernemen integreert in het eigen beleggingsbeleid. Om bedrijven te beoordelen, heeft de belegger van Fortis normen opgesteld. De analyse wordt gedaan door Deminor, een in Brussel gevestigd adviesbedrijf op het gebied van ondernemingsbestuur, dat Fortis op de hoogte houdt over het al dan niet bereiken van deze normen. De analyses worden samengevat in een score. Fortis bepaalt drempelniveaus die rekening houden met sectorgebonden verschillen. Als een onderneming een bepaalde drempel niet haalt, volgt een waarschuwing aan Fortis, die de formele beslissing neemt om tijdens de aandeelhoudersvergadering zelf of via volmacht voor of tegen te stemmen of zich van stemming te onthouden.

De normen waarop de vermogensbeheerder van Fortis zijn stemgedrag gebruikt zijn de zorg voor het milieu, personeelsbeleid en externe sociaal beleid. Verder wordt gekeken naar de toewijding van de leiding bij sociaal ondernemen en de wijze van verslaggeving. Voor elk van de factoren zijn weer criteria opgesteld. De doelstellingen moeten bijvoorbeeld concreet genoeg zijn en er moeten voldoende ‘checks and balances’ bestaan in de vennootschap. Voor Fortis Investments is het nieuwe beleid een belangrijke stap. Tot 2003 werd, op enkele uitzonderingen na, helemaal geen gebruik van het stemrecht, aldus Peter in de Rijp van Fortis Investments. Het stembeleid is vooral als drukmiddel bedoeld. De beheerder sluit niet bij voorbaat bepaalde beleggingen uit. De vermogensbeheerder profileert zich daarmee anders dan Triodos Bank of ASN Bank. Als bedrijven beneden de maat scoren, hoeft dit niet direct tot verkoop uit de beleggingsportefeuille te leiden, omdat de koerspotentie van het aandeel wel interessant kan zijn. Fortis Investments spreekt daarom niet van aandeelhoudersactivisme. ‘Dat is een te zwaar woord’, zegt Armer. Hij noemt het ‘geëngageerd aandeelhouderschap’. ‘We benaderen onze rol positief.’

De samenwerking met Deminor is niet nieuw. Partijen hebben in een eerste fase begin vorig jaar het proces van actief stemrecht opgestart voor de Luxemburgse en Belgische beleggingsfondsen, in september gevolgd voor de Nederlandse beleggingsfondsen. Fortis Investments maakt daarbij al gebruik van de diensten van Deminor voor corporate governance.

Het nieuwe stembeleid is volgens Armer volledig in overeenstemming met de code-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur. ‘Wij gaan nog een stap verder.’ Het nieuw stembeleid staat overigens los van dat van de groep. Fortis heeft zijn eigen beleid en dat hoeft niet hetzelfde beleid te zijn, aldus In de Rijp.

Share Button