Onderzoek bijsluiter ASN Obligatiefonds

(Persbericht Bijsluiterscore.info)

Bij de beleggingsstrategie van ASN Obligatiefonds staat duurzaam beleggen voorop. Daarbij staan de ‘Bijzondere Beleggingscriteria’ centraal. Of een bedrijf aan deze criteria voldoet, wordt door de duurzaamheidsanalisten uitgezocht aan de hand van publieke informatie (jaarverslagen) en een ingevulde vragenlijst.

Voorzover wij dat goed hebben begrepen, wordt die vragenlijst door het bedrijf zelf ingevuld en is er in eerste instantie geen controle op de juistheid van de antwoorden. Wel kunnen met het bedrijf gesprekken worden gevoerd en wordt informatie van externe bureaus betrokken. Bij de uiteindelijke selectie worden de bedrijven met de beste resultaten geselecteerd mits die resultaten aan bepaalde minimale eisen voldoen. In het jaar 2003 zijn er 63 van dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Het aantal is dus gering. Daarnaast betrof meer dan de helft van de onderzoeken een herhaling van een eerder uitgevoerd onderzoek.
Wat is nu het duurzame resultaat? Bijna de hele portefeuille van ASN Obligatiefonds bestaat uit staatsobligaties uit Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Share Button