ASN Jeugdsparen zo succesvol dat nieuw straatkinderenproject kan worden gesteund

Bron
ASN Bank

Na de introductie van ASN Jeugdsparen, eind 2002, zijn er meer dan 6000 rekeningen geopend. Hierdoor heeft de ASN Bank bijna 150.000 euro beschikbaar kunnen stellen aan het straatkinderenproject van Mensen in Nood in Kameroen. Nu is het mogelijk voor de ASN Bank om een tweede project te gaan steunen in India.

Straatkinderenproject ECHO

ECHO is een project van Mensen in Nood in Bangalore/India en komt op voor de rechten van straat-, werkende en gedetineerde kinderen. Deze kinderen bevinden zich in een achtergestelde positie door analfabetisme, ondervoeding en de dagelijkse strijd om een maaltijd. Veel kinderen zijn gedwongen te werken onder gevaarlijke omstandigheden of komen in het illegale circuit en daardoor soms in observatiehuizen en (jeugd)gevangenissen terecht. Ook binnen deze instellingen worden ze vaak verwaarloosd, mishandeld en misbruikt. De stichting ECHO komt juridisch voor hen op en organiseert daarnaast onder andere terugkeer naar huis, opvang, training, en psychologische ondersteuning.

ASN Jeugdsparen

ASN Jeugdsparen is een unieke spaarrekening voor kinderen tot 18 jaar die de ASN Bank samen met Mensen in Nood aanbiedt. Uniek aan het product is dat duurzaam sparen voor de toekomst van kinderen hier, gekoppeld is aan de toekomst van kansarme straatkinderen in ontwikkelingslanden. Per nieuwe geopende rekening stort de ASN Bank 10 euro naar straatkinderenprojecten en bovendien komt er jaarlijks een percentage van het ingelegde spaargeld ten goede aan deze projecten. Deze koppeling gaat niet ten koste van het financiële rendement (3,25% op dit moment) op de spaarrekening. En vanwege het succes stort de ASN Bank in de periode 1 oktober 2004 tot 1 januari 2005 op elke nieuw geopende rekening ASN Jeugdsparen 10 euro welkomstpremie.

De ASN Bank

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank marktleider op het gebied van duuzaam bankieren en actief op het gebied van beleggen, sparen, kredieten en hypotheken. De ruim 200.000 klanten kunnen bankieren via internet (www.asnbank.nl), per post of telefoon. De ASN Bank is opgericht in 1960 en maakt deel uit van de SNS Reaal Groep.

Share Button