SNS REAAL Groep start investeringsfonds van US$ 50 miljoen rond thema ‘water’

SNS REAAL Groep heeft een fonds opgericht dat zich zal toeleggen op investeringsprojecten met als doel het stimuleren van duurzame ontwikkeling, ondernemerschap en innovatie op het gebied van waterbeheer en watermanagement.

De komende vijf jaar wil het SNS REAAL Waterfonds US$ 50 miljoen investeren. De geplande investeringsprojecten behelzen internationale waterprojecten, bijvoorbeeld in Afrika, Azië en Oost-Europa zoals drinkwatervoorziening, sanitaire voorziening, waterzuivering en irrigatie. Tevens wordt geïnvesteerd in het midden- en kleinbedrijf in Nederland dat duurzame ontwikkeling stimuleert op het gebied van water.
Het SNS REAAL Waterfonds selecteert uitsluitend investeringsdoelen die voldoen aan de sociale, milieu- en economische criteria van SNS REAAL Groep, die aansluiten bij de uitgangspunten van People Planet Profit (3P).

“De oprichting van het SNS REAAL Waterfonds past binnen het door SNS REAAL geformuleerde beleid, waarin het bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken een belangrijke plaats inneemt”, aldus Sjoerd van Keulen, voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS REAAL Groep. “Via gerichte investeringen benadrukt SNS REAAL Groep zijn credo ‘Meedenken en meedoen’. Wij hebben juist voor “water” als thema gekozen omdat dit een primaire levensbehoefte is en uit onderzoek blijkt dat tweederde van de wereldbevolking in de toekomst geen toegang dreigt te hebben tot schoon drinkwater. Ook is water een kritische factor voor vele andere duurzaamheidvraagstukken zoals gezondheid, vrede, milieu en economische ontwikkeling. Zo is de beschikbaarheid van schoon water een absolute voorwaarde voor gezonde sanitaire voorzieningen en voor de landbouw. Wij pretenderen niet die problemen te kunnen oplossen maar wij kunnen en willen een bijdrage leveren aan initiatieven die de oplossing dichterbij brengen. Water wordt de bindende factor van de investeringen van het SNS REAAL Waterfonds.”

Het United Nations Development Programme UNDP heeft zeer positief gereageerd en noemt het initiatief een kans voor publiek/private samenwerking in de watersector. Bevordering van de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen is een van de acht Millenniumdoelen van de Verenigde Naties.

Het is de bedoeling dat het SNS REAAL Waterfonds een toegankelijk kenniscentrum wordt voor het verspreiden en onderhouden van deskundigheid op het gebied van duurzaam investeren in water. Tussen overheidsgerelateerde partijen, zoals de Verenigde Naties en private partijen die bij waterprojecten zijn betrokken, zal wederzijds specifieke kennis op de belangrijkste drie dimensies (3P) worden uitgewisseld. Er wordt een stakeholder-platform opgezet dat belangstellenden bij elkaar wil brengen voor technisch advies, identificatie van investeringsdoelen, ontwikkeling van rendabele projecten, projectmonitoring en netwerken.

Water is voor SNS REAAL Groep geen nieuw terrein. De ASN Bank, die onderdeel uitmaakt van SNS REAAL Groep, heeft een eigen Milieu en Waterfonds dat zich richt op beursgenoteerde bedrijven binnen de watersector. SNS Fundcoach biedt beleggers de mogelijkheid te investeren in het Pictet Global Water Fund. SNS REAAL Groep ziet thans kansen meer risicodragend kapitaal te investeren in het midden- en kleinbedrijf en in internationale veelal kleinschalige projecten en daarmee als katalysator te fungeren voor innovatieve duurzame ontwikkeling.

De jaarlijkse wereldmarkt voor (drink)watervoorziening en afvalwaterbehandeling bedraagt ongeveer € 300 miljard. Voor Nederlandse bedrijven en instellingen bedraagt de totale jaaromzet op dit gebied circa € 7 miljard waarvan 70 procent in Nederland wordt omgezet. Het Nederlandse aandeel in de wereldwijde drink- en afvalwatersector bedraagt dus ruim 2 procent, waarvan 30 procent buiten Nederland wordt omgezet. Het is de verwachting dat de groei van de internationale watermarkt met 11% per jaar door zal zetten. Dit biedt voor het Nederlandse aandeel in de wereldmarkt goede kansen. Deze gegevens indiceren dat er voldoende mogelijkheden zijn voor investeringen door het SNS REAAL Waterfonds.

Share Button