Nederlandse belegger best bekend met duurzaam beleggen

In vergelijking met de Britse, Duitse en Franse particuliere belegger is de Nederlandse belegger het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek verricht in opdracht van ABN Amro Asset Management.

Driekwart van de Nederlandse beleggers kent dit soort fondsen, in de andere landen is dat 35% of minder.

Alhoewel veel Nederlanders bekend zijn met duurzaam beleggen, belegt slechts 13% daadwerkelijk in duurzame beleggingsfondsen. Dat is evenveel als in Frankrijk, maar iets meer dan de 9% van de Britten.

Duitse particuliere beleggers zijn bekender met duurzame beleggingsfondsen dan de Britten, maar tegelijkertijd belegt slechts 1% van hen ook daadwerkelijk in duurzame beleggingsfondsen. Bekendheid met duurzame beleggingsfondsen en het actief erin beleggen, staan dus helemaal los van elkaar, concluderen de onderzoekers.

Het beeld dat de ondervraagden van duurzame beleggingsfondsen hebben, is positief. De Nederlanders onderscheiden zich met 84% niet wezenlijk van de anderen waar de percentages variëren van 82% tot 88%. ABN Amro Asset Management verwacht dan ook significante groei in het duurzaam beheerd vermogen in Europa. Het duurzaam beheerde vermogen in Europa bedroeg in 2004 ongeveer 93 miljard euro en dat bedrag zal volgens het marktonderzoek stijgen tot 173 miljard euro in 2008.

Nederlanders zijn het meest ervan overtuigd dat duurzame beleggingsfondsen bedrijven ertoe kunnen bewegen milieuvriendelijker te laten werken. Maar liefst 77% van hen is deze mening toegedaan. De Duitsers hebben er met 65% het minste vertrouwen in.

Driekwart van de Nederlanders is er ook van overtuigd dat beleggen in duurzame fondsen bedrijven ertoe kan bewegen om ethischer te werken. Dat is vergelijkbaar met de andere onderzochte landen, behalve Duitsland dat met 64% het gemiddelde omlaag trok tot 71%.

Bijna een kwart van de Nederlanders die ervan overtuigd zijn dat beleggen in duurzame beleggingsfondsen het gedrag van bedrijven verandert, haakt af als hen gevraagd wordt of ze ook bereid zijn om in duurzame fondsen te beleggen.

Download het onderzoeksrapport via de link.

Share Button