Duurzaam sparen en beleggen groeit met 26,7% wederom sterk in 2005

In 2005 heeft het volume van het door particulieren duurzaam gespaard- en belegd vermogen de grens van negen miljard euro ruim overschreden. Dit is een groei van 26,7% ten opzichte van 2004. Verwacht wordt dat het totaal duurzaam gespaard en belegd vermogen door particulieren in 2007 zelfs boven de magische grens van tien miljard uit gaat komen.

Dit blijkt uit onderzoek van de VBDO, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Met steun van de Triodos Bank doet de VBDO jaarlijks een onderzoek naar de marktontwikkeling op het gebied van duurzaam sparen en beleggen in Nederland.

Duurzaam beleggen nam in 2005 de grootste vlucht en groeide met 30% tot 2,8 miljard euro (dit is inclusief beleggingen in erkende groenfondsen en sociaal-ethische fondsen). De omvang van het duurzaam sparen groeide eveneens rigoureus met 25% tot 6,6 miljard euro. Ter vergelijking: Regulier beleggen nam het afgelopen jaar met 10% toe en regulier sparen maar met 5,6%.

De groei van het duurzame sparen en beleggen is, naast autonome groei, met name te verklaren door de sterke groei in het totaal beheerde vermogen van de traditioneel duurzame banken in Nederland, de ASN Bank en Triodos Bank.

Duurzaam sparen en beleggen winnen al jaren terrein op het regulier beleggen en sparen. De marktomvang bedroeg in 2005 respectievelijk 2,5 en 3,2 procent van het totaal door particulieren belegde en gespaarde vermogen in Nederland (ten opzichte van 2,1 en 2,7 procent in 2004). Het jaar 2005 is daarmee sinds 1987 het achttiende opeenvolgende jaar dat duurzaam sparen en beleggen in Nederland marktaandeel wint.

Share Button