KBC: duurzaam beleggen wordt mainstream

Bron
KBC

Gedaan met het ‘geitenwollensokken-imago’ van duurzaam beleggen. "Maatschappelijk verantwoord beleggen" is geen voorrecht voor een welbepaald type belegger. Het duurzame vermogen dat KBC Asset Management vandaag beheert, is afkomstig van uiteenlopende types particuliere en institutionele beleggers.

Belgen beleggen ethischer
"Maatschappelijk verantwoord investeren" kende vorig jaar in België een explosieve groei. In 2005 was voor 4,38 miljard euro belegd in duurzame beleggingsfondsen, tegenover 2,07 miljard euro in 2004 (+111%).
Toch hadden de duurzame fondsen vorig jaar slechts een aandeel van 4% in het totaal belegd vermogen in beleggingsfondsen. Duurzaam beleggen wordt wel belangrijker. In 2004 hadden duurzame fondsen nog maar een aandeel van 2,14% van de volledige fondsenmarkt, in 2003 1,46%.

KBC Asset Management beheert op dit moment ongeveer 1,3 miljard euro duurzame beleggingen. Deze portefeuille is afkomstig van zowel particuliere als institutionele cliënten.
Bij institutionele beleggers is duurzaam beleggen een duidelijke en bewuste keuze. Hun keuze, én de wijze waarop deze ingevuld wordt, sluit veelal aan bij de aard en de visie van de instelling. Religieuze congregaties hebben oog voor morele en ethische waarden, vakbonden zullen meer hun bezorgdheid uiten over het welzijn van het personeel bij de bedrijven waarin belegd wordt. Bij het invullen van de mandaten zal dan ook rekening gehouden worden met de specifieke eisen en noden van de cliënt.
Bij particuliere beleggers klinkt een heel ander verhaal. Slechts een minderheid maakt een bewuste keuze om de volledige portefeuille duurzaam te beleggen, al is er de laatste maanden wel een duidelijke interesse voor specifieke thema’s zoals beleggingen in "water" en "alternatieve energie". Deze beleggingen worden heel bewust gebruikt als diversificatie van de portefeuille. In de KBC-beleggingsstrategie worden deze thema’s bespeeld via de twee themafondsen KBC Eco Fund Water en KBC Eco Fund Alternative Energy
Particuliere cliënten vullen dus wel bewust een bepaald percentage van hun portefeuille op een duurzame wijze in. Vanuit deze eerste kennismaking volgt dan vaak een grotere appetijt voor andere duurzame beleggingen.
Investeringshorizon op lange termijn
In augustus lanceert KBC als promotor KBC Equisafe World Sustainables 1. Dat is een duurzaam beleggingsfonds met kapitaalbescherming waarbij in de aandelenkorf – bovenop de traditionele "best-in-class" voorwaarden – nog bijkomende uitsluitingscriteria gebruikt worden inzake betrokkenheid bij de organisatie van kansspelen, verkoop van alcohol of tabak, …

Ondanks de verschillende drijfveren om duurzaam te beleggen, hebben institutionele en particuliere beleggers wel een belangrijk kenmerk gemeen: de investeringshorizon ligt altijd op de lange termijn. Duurzame beleggingen koopt men niet om twee maanden later terug te verkopen.
Uit de aandeelhoudersdagen die in mei plaatsvonden blijkt ook nog steeds de misvatting bij de particuliere belegger dat duurzaam beleggen minder rendabel zou zijn. In de duurzame beleggingsfondsen worden echter enkel de – inzake duurzaamheid – best presterende bedrijven en landen toegelaten. Bovendien worden deze beleggingen beheerd volgens dezelfde strategie (sectorkeuze, aandelenkeuze, …) als klassieke beleggingen.
Daarom zijn we ervan overtuigd dat deze producten een minstens evenwaardig financieel rendement opleveren als gelijkaardige klassieke beleggingen. De prestaties van de duurzame fondsen over de laatste jaren staaft in elk geval deze overtuiging.

Share Button