Dille & Kamille en Triodos ontwikkelen duurzame winkelpanden

Dille & Kamille gaat de komende jaren haar winkelbestand met 33 nieuwe winkels uitbreiden tot 50 winkels. Dille & Kamille wil de huisvesting van de nieuwe winkels realiseren in duurzaam te verbouwen panden en is daartoe een samenwerking aangegaan met Triodos Real Estate Development.

Dille & Kamille beschikt op dit moment over een netwerk van 17 winkels in grotere steden in Nederland en België. Met een uitbreiding naar 50 winkels wil Dille & Kamille een dekkend netwerk van winkels krijgen in alle grotere steden van Nederland en België.

Dille & Kamille en Triodos Real Estate Development willen de nieuwe winkelpanden ontwikkelen op plekken die waarde toevoegen aan de stad. Dille & Kamille wil de huisvesting van de nieuwe winkels realiseren in duurzaam te verbouwen panden. Hiervoor is samenwerking gevonden met Triodos Real Estate Development, onderdeel van de Triodos Groep. Triodos Groep ontwikkelt, belegt en beheert duurzaam vastgoed. Duurzame ontwikkeling van winkelhuisvesting sluit aan bij de brede visie die Triodos heeft op het verbeteren van leefkwaliteit.

De nieuwe winkels worden door Dille & Kamille niet alleen voorzien van duurzame inrichting en producten maar de gebouwen zelf moeten ook geheel duurzaam worden. Het gaat hierbij vooral om de installatie van duurzame wnergiesystemen, duurzaam materiaalgebruik en het besparen op energie, water en afval tijdens het gebruik.

Om het groeiend aantal winkels goed te kunnen bedienen onderzoeken Dille & Kamille en Triodos Real Estate Development tevens de mogelijkheid om gezamenlijk een nieuw duurzaam distributiecentrum te ontwikkelen.

Share Button