PGGM blijft innoveren met verantwoord beleggen

Bron
PGGM

PGGM presenteerde vandaag het jaarverslag verantwoord beleggen over 2010. Het afgelopen jaar is PGGM weer een stap verder gegaan met verantwoord beleggen namens de klanten door bestaande activiteiten te innoveren en nieuwe richtingen in te slaan met innovatief onderzoek.

n 2010 heeft PGGM voor alle bestaande beleggingsafdelingen inzichtelijk gemaakt welke ESG-factoren (Environmental, Social and Governance) financiële invloed hebben op de beleggingen. Een voorbeeld hiervan is het actief betrekken van de lokale bevolking bij infrastructuurprojecten. Hierdoor worden rechtszaken, vertragingen en daarmee gemiste opbrengsten voorkomen.

Naast de invloed van ESG-factoren op de specifieke portefeuilles onder beheer heeft PGGM ook onderzocht wat de effecten van klimaatverandering en klimaatbeleid op de gehele portefeuille zijn. Op basis van verschillende scenario’s zijn de economische effecten van klimaatverandering op de beleggingen in verschillende regio’s, sectoren en beleggingscategorieën in kaart gebracht.

PGGM heeft daarnaast in 2010 samen met de Erasmus Universiteit in Rotterdam een methodiek ontwikkeld om inzicht te krijgen in de te verwachte maatschappelijke effecten van de gerichte ESG-beleggingen. Met deze beleggingen wordt naast financieel rendement ook gestreefd naar maatschappelijke toegevoegde waarde, bijvoorbeeld op het gebied van lokale economische ontwikkeling, biodiversiteit en gezondheid. De omvang van deze mandaten is gegroeid van € 2,6 miljard in 2009 naar € 3,7 miljard in het afgelopen jaar.

Jac. Kragt, CIO: ”Voor PGGM is verantwoord beleggen van groot belang. Het past bij onze
identiteit als vermogensbeheerder voor langetermijnbeleggers en draagt bij aan een waardevolle maatschappij. In 2010 waren wij succesvol met verantwoord beleggen namens onze klanten en we zijn trots op de erkenning die we daarvoor hebben gekregen met de internationale vakprijs voor verantwoord beleggen.”

Marcel Jeucken, Head Responsible Investment: “Het jaarverslag laat zien dat we ook in 2010 voortvarend uitvoering hebben gegeven aan verantwoord beleggen voor onze klanten. We zijn nooit klaar met verantwoord beleggen, we blijven innoveren om ons bestaande activiteiten te verdiepen en te verbeteren. Het is geen exacte wetenschap, maar een dynamisch proces waarin innovatie een belangrijke rol speelt. Hierin hebben we in 2010 belangrijke stappen gezet.”.

Share Button