Deel banken maakt sprong vooruit met MVO-beleid

Zes Nederlandse banken hebben in de afgelopen maanden in totaal 19 aanscherpingen van MVO-beleid doorgevoerd. Het betreft ABN Amro, Friesland Bank, NIBC, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot. Dit is het grootste aantal beleidsaanscherpingen van banken in 3 jaar, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer

ABN Amro haalt een hogere score op 8 thema’s en sectoren, waaronder voor mensenrechtenbeleid, arbeidsrechten en olie- en gas. NIBC gaat vooruit op 4 thema’s, waaronder mensenrechten, arbeidsrechten en bonusbeleid. Rabobank heeft aangescherpt beleid voor mensenrechten ingevoerd dat ook geldt voor het vermogensbeheer. SNS Bank heeft nieuw beleid op 4 thema’s en sectoren, waaronder gezondheid en bosbouw. Van Lanschot heeft op 1 sector haar beleid aangescherpt. Ook hebben diverse banken (ABN Amro, Friesland Bank, NIBC en SNS Bank) stappen gezet naar grotere transparantie.

NIBC heeft voor de eerste keer een jaarverslag opgesteld volgens internationale transparantierichtlijnen, terwijl ABN Amro, Friesland Bank en SNS Bank voor het eerst hun beleid voor MVO-thema’s en sectoren hebben gepubliceerd.

Projectleider Eerlijke Bankwijzer Peter Ras: “Meetbare aanscherping van MVO-beleid door 6 Nederlandse banken is een compliment waard. We willen dat andere banken, waaronder Aegon en Delta Lloyd, dit ook gaan doen. Prioriteit voor ons blijft verder structurele toepassing van het aangescherpte beleid en grotere transparantie over investeringen van banken.”

Blijvende zorgpunten op bankbeleid
Het bankbeleid van veel banken voor onder meer klimaat, dierenwelzijn en natuur is nog onder de maat. Het wapenbeleid van Aegon is zelfs verslechterd omdat Aegon beleggingen in bedrijven die kernwapens maken weer toestaat. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat ING nu de enige bank is die nog altijd niet haar thema- en sectorbeleid publiceert.

Op 7 mei heeft de Eerlijke Bankwijzer een praktijkonderzoek gepubliceerd over investeringen in duurzame elektriciteit. In september 2012 zal het volgende praktijkonderzoek worden gepubliceerd. De volgende beleidsupdate van banken, met vernieuwde methodologie, zal in januari 2013 worden gepubliceerd. Onderdeel van de vernieuwing wordt de voorwaarde dat banken hun MVO-beleid volledig openbaar maken.

Vandaag is eveneens de vernieuwde app van de Eerlijke bankwijzer gelanceerd.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie, Dierenbescherming en IKV Pax Christi. Het onderzoek is uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Profundo.

Share Button