CO2-polis: autoverzekering met CO2 compensatie

Vanaf vandaag kunnen alle autorijders hun auto klimaatvriendelijk verzekeren. Via CO2polis.nl compenseert de automobilist de CO2-uitstoot van zijn kilometers via de CO2markt van Natuur & Milieu. De polis kan bij meerdere autoverzekeraars worden afgesloten via www.co2polis.nl. CO2polis.nl is een initiatief van Natuur & Milieu en verzekeringsbedrijven AVS Meerkerk en RISK Groep.

Hoe werkt CO2polis.nl?

Op basis van het type auto en het opgegeven aantal kilometers dat iemand per jaar rijdt, berekent CO2polis.nl hoeveel ton CO2 de auto zal uitstoten gedurende de looptijd van de polis. Voor elke ton CO2 wordt een CO2-recht gekocht op de markt voor emissierechten, via de CO2markt van Natuur & Milieu. Experts noemen deze vorm van compenserende meest betrouwbare vorm van CO2-compensatie.Door dit recht meteen te vernietigen wordt het uit het Europese Emissiehandelssysteem genomen. De Europese industrie zal dus gegarandeerd een ton minder CO2 kunnen uitstoten. Een autorijder die per jaar ongeveer 2 ton CO2 uitstoot, betaalt hiervoor op jaarbasis op dit moment ongeveer 22 euro compensatie. De inkoopprijs van emissierechten fluctueert en daarmee ook de prijs.

Premie met klimaatkorting

De premie wordt berekend op basis van de meest recente tarieven, eigen risico’s en voorwaarden van de – via RISK Groep – deelnemende verzekeraars: Aegon, Allianz, ASR, Avero Achmea, Bovemij, Delta Lloyd, Generali, Goudse, London, Nationale Nederlanden en Reaal. De meeste deelnemende verzekeraars bieden een klimaatkorting op hun tarieven. Door deze korting zijn de tarieven van de via CO2polis.nl afgesloten verzekeringen concurrerend met reguliere autoverzekeringen.

Op www.co2polis.nl kunnen automobilisten door alleen hun kenteken en kilometrage in te vullen eenvoudig de CO2-uitstoot van hun auto berekenen. Ook de verschillen tussen de deelnemende verzekeraars zijn hier gemakkelijk te zien. Iedereen die zijn huidige autoverzekering langer dan een jaar heeft, kan binnen een maand overstappen naar deze klimaatvriendelijke polis.

Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu: ‘Natuur & Milieu werkt graag in verbinding met mensen, bedrijven en organisaties die net als wij kiezen voor een duurzame samenleving. CO2polis.nl van RISK Groep en AVS Meerkerk is een slimme en groene oplossing, die de dagelijkse mobiliteit van mensen klimaatneutraal maakt. Zo werken we samen aan een mooie en rijke natuur en een schone en groene leefomgeving.’

Over de partners

CO2polis.nl is een initiatief van AVS Meerkerk, RISK Groep en Natuur & Milieu. AVS Meerkerk is een onafhankelijk intermediair. De polis is samengesteld door en wordt afgesloten via RISK Groep, die als gevolmachtigd agent van bovengenoemde verzekeringsmaatschappijen optreedt. Natuur & Milieu zorgt voor de CO2-compensatie via haar CO2markt.

Share Button