Mijlpaal in de bevordering van de duurzaamheid van investeren

Bron
Eurosif

Eurosif, de Europese zusterorganisatie van de VBDO, steunt het voorstel van de Europese Commissie voor een Reglement waarin het verplicht wordt gesteld om de particuliere (retail) belegger te informeren op welke manier in hun investeringen, zowel in beleggingsfondsen als in aanverwante investeringsproducten, rekening wordt gehouden met Environmental, Social en Governance (ESG) factoren. Eurosif gelooft dat het Voorstel een mijlpaal is voor de bevordering van duurzaamheid via de Europese financiele markt.

Het voorstel van 3 juli 2012 betreft het informatiedocument KID (Key Information Document) voor investeringsproducten. Het is onderdeel van het bredere EU-initiatief om een duurzaam en toereikend regelgevingskader te creeren voor de verkoop en transparantie van pakketproducten voor retailbeleggingen (Packaged Retail Investment Products, PRIP).

Het komt tevens overeen met de recente mededeling van de Europese Commissie betreffende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en is gerelateerd aan verschillende verbeteringen die gericht zijn op het herstellen van het vertrouwen van de retailbelegger in de Europese financiele markt.

Franc,ois Passant, Executive Director van Eurosif, licht toe: "Het is bemoedigend om te zien dat het voorstel vereist dat alle pakketproducten voor retailbeleggingen, inclusief de producten die niet specifiek als `MVO- of SRI -producten’ worden omschreven, openheid geven over de MVO-doelen die de ontwikkelaar van het beleggingsproduct nastreeft.

Steun

Eurosif wordt hierin gesteund door hun internationale leden: Forum Finanza Sostenibile (FFS) in Italie, Forum pour l’Investissement Responsable (Franse SIF) in Frankrijk, Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland, SpainSIF in Spanje, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in Nederland en de UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF) in Groot-Brittanie.

Over Eurosif

Eurosif is de Europese zusterorganisatie van de VBDO en heeft twee hoofdtaken:

1. een internationaal platform bieden voor leden en geaffilieerde leden zodat zij in de Europese financiele dienstensector kunnen samenwerken op het gebied van duurzaam en verantwoord investeren en Corporate Governance; 2. het verzamelen van de bijdragen van leden en geaffilieerde leden en hun ideeen en initiatieven communiceren naar de Europese beleidsmakers, inclusief de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Eurosif is een organisatie met vele stakeholders. Zij werkt samen met internationale fondsen voor duurzaam investeren en heeft de steun en engagement van ongeveer 80 aangesloten leden uit de bedrijfstak en gerelateerde diensten. Deze omvat vermogensbeheerders, ESG-ratingbureaus, onderzoekbureaus, dienstverleners voor investeerders, academische instellingen, vakbonden en NGO’s met een gezamenlijk vermogen van meer dan EUR 1 triljoen en met een ruime verscheidenheid aan standpunten. Door alle expertise die Eurosif van zijn aangesloten leden krijgt, is zij een autoriteit geworden op het gebied van SRI (Sustainable and Responsible Investment).

Share Button