SNS Bank N.V. wil klimaatneutraal worden

SNS Bank N.V. wil graag een klimaatneutrale bank worden. Wij willen een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van de planeet en het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden. Niet alleen met onze bedrijfsvoering. Wij vinden het vooral onze taak om klimaatverandering tegen te gaan via de activiteiten die wij financieren.

Daarom gaan we sturen op de CO2-uitstoot van onze investeringen en hebben we de Montreal Carbon Pledge ondertekend.

Klimaatneutrale winst- en verliesrekening

Om klimaatneutraal te worden hebben we de klimaatneutrale winst- en verliesrekening methodiek van ons merk ASN Bank overgenomen en toegepast op onze hele balans, en dus alle merken van SNS Bank N.V. Met deze methodiek hebben we een klimaatneutrale winst- en verliesrekening opgesteld waarbij we de CO2-uitstoot van al onze investeringen hebben uitgerekend. Uiteindelijk willen we met onze investeringen evenveel broeikasgassen vermijden als uitstoten.

Weegschaalprincipe

We proberen als het ware een weegschaal in balans te brengen. Met aan één kant onze investeringen die de uitstoot van CO2 vermijden (CO2-winst), zoals windmolens, zonneparken of warmte-koudeopslag. En aan de andere kant de investeringen die CO2 uitstoten (CO2-verlies), bijvoorbeeld investeringen in een woning of bedrijf. Op termijn moeten deze in evenwicht zijn.

CO2-verlies

Uit onze nulmeting blijkt dat we in 2015 voor 22% klimaatneutraal waren. De totale CO2-uitstoot van onze investeringen was 1.481 kiloton en wordt vooral veroorzaakt door onze hypotheekportefeuille en in mindere mate onze investeringen in staatsobligaties en lagere overheden.

CO2-winst

Daartegenover stonden de CO2-baten, ofwel onze investeringen in duurzame energie. Die vermeden in totaal 331 kiloton CO2-uitstoot. Dit komt doordat we in 2015 ruim 600 miljoen hebben geïnvesteerd in groene energieprojecten zoals windmolenparken, maar ook in green bonds.

Onze aanpak

De komende jaren gaan we aan de slag om de CO2-verliezen te verminderen en de CO2-winsten verder te vergroten. Net zo lang totdat we klimaatneutraal zijn. Dat doen we door onze hypotheekklanten te helpen bij het verduurzamen van hun woning en door extra te investeren in duurzame energieprojecten. In dit filmpje leggen wij uit wat een klimaatneutrale balans is en hoe wij dit willen bereiken.

 

Share Button