Hoe duurzaam zijn duurzame fondsen?

Met behulp van de Morningstar Sustainability Rating kunnen beleggers op onafhankelijke wijze beoordelen of een duurzaam fonds zich houdt aan zijn mandaat door te beleggen in bedrijven die het meest duurzame gedrag tentoonspreiden. In dit artikel bekijkt Ronald van Genderen van Morningstar of fondsen met een expliciet duurzaam mandaat, ook wel intentioneel genoemd, zich daadwerkelijk houden aan die belofte. 

De conclusie is dat op basis van de eerste bevindingen het erop lijkt dat de meeste ‘intentionele’ ESG fondsen hun belofte waarmaken. Een duidelijk percentage van deze fondsen dat expliciet aangeeft duurzaamheid te laten doorklinken in zijn beleggingsbeleid, doet dat ook echt: zij hebben een High of Above Average Morningstar Sustainability Rating. De bevindingen tonen echter ook dat de distributie van intentionele fondsen minder positief afwijkt gebaseerd op hun Portfolio ESG Score of, in het bijzonder, Controversy Score. Een intentioneel fonds blijkt niet noodzakelijkerwijs een hoge Portfolio ESG Score met een hoge Controversy Score te combineren.

Lees het artikel

Share Button