Duurzaam beleggen, de nieuwe norm voor pensioenfondsen

Op 15 maart jl.  kwamen 170 bestuurders uit de Pensioen Federatie bijeen om inzichten te delen en kansen te bespreken van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Het was duidelijk te zien dat pensioenfondsen al op weg zijn en verder vooruit willen. Stakeholders en de overheid vragen hierom, maar nog belangrijker: Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is noodzakelijk om op lange termijn rendement te behouden voor een goed pensioen voor de deelnemers. De risico’s van traditioneel investeren nemen toe, terwijl de groei in nieuwe sectoren zowel economisch als maatschappelijk de beste kansen biedt. Met een verschuiving naar verantwoord en toekomstgericht beleggen kunnen pensioenfondsen in de transitie naar een duurzame economie ook een geweldige hefboom worden.

Steeds meer fondsen, zowel grote als kleine, zoeken naar manieren om hier verder invulling aan te geven. Veel vragen zijn er ook. Zo is de kennis en informatie over de (non-financial) kansen en risico’s van investeringen nog niet goed verspreid, zijn de wensen van de deelnemers nog onduidelijk en krijgen de uitvoerders (APG, PGGM, MN, etc.) nog niet de juiste aansturing. De Groene Zaak en het Sustainable Finance Lab werken samen met een aantal bestuurders en experts (SPIL) om mogelijkheden te zoeken en ideeën te ontwikkelen voor groei in MVB.

Share Button