Omvang groen beleggen bleef in 2015 nagenoeg gelijk

Bron
RVO

Uit het jaarverslag ‘Groen Beleggen 2015’ blijkt dat de omvang van het groen belegde vermogen in 2015 nagenoeg gelijk gebleven is aan 2014. Eind 2015 bedroeg het in de regeling ingelegde vermogen € 4.134 miljoen (2014: 4.303 miljoen).

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu paste op 31 maart 2016 de Regeling Groenprojecten aan. De Regeling Groenprojecten 2016 biedt banken meer mogelijkheden om duurzame projecten te financieren. Onder de vorige ‘Regeling groenprojecten 2010’ werden jaarlijks gemiddeld 500 projecten gefinancierd. Het bijbehorende groene projectvermogen bedroeg gemiddeld € 650 miljoen per jaar.

Belangrijkste wijzigingen nieuwe regeling:

  • Meer mogelijkheden voor bouwprojecten voor woningbouw en utiliteitsbouw.
  • De renovatie van monumenten is opgenomen.
  • De renovatie of nieuwbouw van bedrijfshallen met een industriefunctie komen in aanmerking voor een groenverklaring.
  • Klimaatadaptatie is nieuw, bijvoorbeeld: projecten met retentiegebieden, gebouw-gebonden waterberging en zilte teelt.
  • Banken en groenfondsen financieren vanaf nu ook de opslag van zonne-energie.
  • Sportverenigingen lenen goedkoper voor de aanleg van energiearme buitenverlichting bij hun accommodaties.

De regeling bood al mogelijkheden voor bijvoorbeeld projecten in de circulaire economie, biobased economie, duurzame energie, energiebesparing en natuurbescherming. Deze blijven ongewijzigd. Lees de volledige inhoud van de vernieuwde regeling in de Staatscourant.

Share Button