Zonder duurzaam beleggen geen waardevast pensioen

Al langere tijd worstelen pensioenfondsen en hun uitvoerders met de vraag hoe ze precies invulling moeten geven aan hun verplichtingen ten opzichte van hun deelnemers. Bestaat die verplichting, kort samengevat, uitsluitend uit het tegen minimaal risico realiseren van een op zijn minst marktconform rendement op de ingelegde pensioengelden? Of moet die verplichting ruimer worden uitgelegd, en dienen de investeringen direct of indirect óók een sociaal, maatschappelijk of ecologisch rendement op te leveren? En tot slot: als dat laatste het geval is, in welke mate mag dat dan leiden tot een hoger risico en/of een lager behaald rendement?

Lees het opinie-artikel van Arnoud Boot (hoogleraar corporate finance and financial markets aan de Universiteit van Amsterdam) en Marga Hoek (ceo van ondernemersnetwerk De Groene Zaak) (Alleen voor abonnees)

 

 

Share Button