Fondsnieuws start een doorlopend educatief programma over duurzaamheid

Fondsnieuws start een doorlopend educatief programma over ‘duurzaamheid – van trend naar transitie’. De eerste bijeenkomst vindt op 22 juni plaats en zal gaan over de kansen die deze ontwikkeling naar een duurzame samenleving beleggers biedt. Een tweede bijeenkomst is gepland voor 27 oktober. Aan het programma doen in totaal acht asset managers mee die actief zijn op dit terrein.

Vertrekpunt bij de bijeenkomst volgende maand is het Klimaatakkoord dat bijna 200 landen in de wereld eind vorig jaar hebben bereikt over de energietransitie. Deze transitie gaat gepaard met kansen en risico’s. De Nederlandsche Bank zal de aftrap doen en daarbij ingaan op de systeemrisico’s die met deze transitie gepaard kunnen gaan. Tevens zal zij haar (beleids)visie presenteren over duurzaam beleggen.

Aansluitend spreekt Hervé Guez, hoofd ESG Research van Mirova, onderdeel van Natixis Asset Management, over de vraag hoe je door (des)investeringen de beleggingsportefeuille kan aanpassen aan de energietransitie.

Bruce Jenkyn-Jones, head of listed equities van Impax, onderdeel van BNP Paribas Investment Partners, gaat in op de vraag welke sectoren en assets het meest van deze verduurzaming kunnen profiteren.

Na de pauze ligt het accent op impact investing. Namens Candriam spreekt Isabelle Cabie, global head of sustainable and responsible investments, over (de selectie van) ‘best in class bedrijven’. Ook Triodos Investment Management zal in zijn presentatie nader ingaan op de vraag hoe men nader als belegger op de verduurzaming van samenleving en economie.

De middag wordt afgesloten met een korte discussie met vertegenwoordigers van de banken over de wijze waarop zij in hun dienstverlening invulling geven aan impact investing.

De bijeenkomst van 22 juni vindt plaats in Pakhuis De Zwijger. Na inloop, registratie en lunch om 12.00 uur, begint het inhoudelijke programma om 13.00 uur. De middag bestaat uit twee blokken van anderhalf uur. Afsluiting en borrel vinden plaats om 16.30 uur. Via deze link kunt u zich inschrijven.

Bij de bijeenkomst van 27 oktober ligt het accent op engagement en de implementatie van duurzame oplossingen in de beleggingsportefeuille. De exacte invulling van dit programma volgt binnen enkele weken. Aan dit onderdeel doen onder meer Kempen Capital Management en Robeco mee.

Share Button