Naar een schaalsprong in ‘impact-beleggen’ met pensioengeld

Kunnen we het verschil maken met pensioenkapitaal? Eloy Lindeijer ziet beleggingen in oplossingen groeien: op zoek naar financieel én maatschappelijk rendement. Het impact-beleggen, waar kapitaal doelbewust wordt ingezet voor maatschappelijke vooruitgang, begint de kinderschoenen te ontgroeien. Het is geleidelijk minder het domein van kleinere beleggers die financiële rendementen ondergeschikt maken aan de ‘impact’ die ze willen hebben op de wereld. Tijd dus voor een schaalsprong, zodat ook institutionele partijen de stap naar impact kunnen zetten.

PGGM kan de weg van impact-beleggen nu inslaan, omdat klanten meer en meer hechten aan maatschappelijk rendement. Samen met hen verkennen we hoe hun kapitaal kan worden ingezet als bijdrage aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaat. Wij hebben we deze beleggingscategorie gemunt als ‘beleggingen in oplossingen’.

Share Button