PGGM belegt 9 miljard euro in ‘oplossingen’ met impact

Pensioenbelegger PGGM heeft in 2015 voor een miljard euro aan ‘beleggingen in oplossingen’ gedaan: beleggingen die naast een marktconform financieel rendement ook tastbare ‘impact’ hebben op het gebied van klimaat, water, voedsel en gezondheid. Daarmee was eind 2015 al voor in totaal 8,9 miljard euro in deze categorie belegd ten behoeve van onze klanten.

In het zelfde jaar is een PGGM equities team opgezet dat specifiek beleggingen in oplossingen doet op de aandelenmarkt. Met de expertise die we hiermee in huis ontwikkelen, zoeken we wegen om  deze beleggingen verder te kunnen opschalen. Tegelijkertijd is voor klanten een index ontwikkeld die hen in staat stelt de CO2-voetafdruk van hun aandelenportefeuilles sterk te verkleinen. Zowel de CO2-index als de beleggingen in oplossingen worden reeds toegepast in klantportefeuilles.

Deze informatie is te vinden in het nu gepubliceerde PGGM Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2015.

Met het ontwikkelen van de CO2-index en de opbouw van een equities team gericht op impactbeleggingen geven wij invulling aan de belangrijke duurzaamheidsopdracht die klanten ons hebben gegeven. Deze nieuwe instrumenten moeten pensioenfondsen beter in staat stellen hun kapitaal te beschermen tegen klimaatrisico’s, iets waar ook toezichthouders inmiddels expliciet om vragen.

Bijna alle beleggingscategorieën in de bestaande klantportefeuilles hebben in 2015 bijgedragen aan beleggingen in oplossingen. Er is onder meer belegd in windmolenpark Baltic-2 (Infrastructuur), voedselverpakkingsbedrijf SIG Combibloc (Private Equity), green bonds ING en ABN Amro (Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten), Brazil Foods (Bedrijfsobligaties opkomende markten), Amvest Living and Care (Privaat vastgoed) en in de Green Deposit Rabo (Kas). In totaal zijn er veertien beleggingen gerealiseerd in verschillende beleggingscategorieën die ‘impact’ genereren.

PGGM constateert dat klimaat van de vier gekozen thema’s op dit moment de meeste mogelijkheden biedt voor beleggingen in oplossingen. Dit weerspiegelt de kansen die er, zeker na het Parijse klimaatakkoord, ontstaan om als institutionele belegger klimaatoplossingen te realiseren. Zo stelt de vorig jaar gestarte samenwerking met big databedrijf GeoPhy ons in staat de vastgoedportefeuilles van onze klanten versneld te verduurzamen. Met onze specifieke klimaatbeleggingen, die eind 2015 een waarde hadden van 2,14 miljard euro, is 1,6 miljoen megawattuur duurzame energie geproduceerd en 4,6 miljoen ton CO2-uitstoot vermeden.

Het PGGM Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2015 biedt verder een overzicht van onze initiatieven op het gebied van actief aandeelhouderschap, mensenrechten, corporate governance en een stabiel financieel stelsel. Het jaarverslag is hier te vinden. Op PGGM.nl is hier meer te lezen over onze beleggingen in oplossingen.

Quote Eloy Lindeijer, Chief Investment Management: ,,De duurzaamheidsopgave waar de wereld voor staat, biedt kansen voor pensioenfondsen met hun lange beleggingshorizon. Ze kunnen langdurig risicokapitaal beschikbaar stellen dat nodig is voor grote projecten die onze economie versterken en bijdragen aan veel hogere CO2-efficiency.’’

Quote Jeroen de Munnik, Chief Institutional Business: ,,Pensioenfondsen krijgen steeds meer oog voor klimaatrisico’s in hun beleggingsportefeuilles. De markt vraagt om duurzame beleggingsproposities. Onze CO2-index is ook onderdeel van het nieuwe vermogensbeheerassortiment binnen het APF dat PGGM onder de naam Volo Pensioen gaat aanbieden.’’

Share Button