Achmea heeft de ambitie sterker invulling te geven aan Engagement

Het ‘Maatschappelijk Verantwoord Beleggen’ beleggen maakt een grote groei door. De term ‘maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)’ wordt vaak ook voor ‘duurzaam’, ESG (Environmental Social and Governance) of SRI (Socially Responsible Investing),gebruikt. Maatschappelijk Verantwoord beleggen staat weer hoog op de agenda bij pensioenfondsbesturen nu DNB eind 2015 gestart is met een sectoronderzoek naar duurzaamheidsbeleid van Pensioenfondsen en de Pensioensector haar ambitie voor duurzaam beleggen recent heeft verhoogd.

Annette van der Krogt is sinds eind 2007 Manager Verantwoord beleggen en is blij met de vernieuwde aandacht voor het onderwerp. ‘Bij veel pensioenfondsen zie je dat er steeds vaker dat concrete doelen worden gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen om zo aan te tonen wat het effect is van het gevoerde beleid. Om dat inzichtelijk te maken kiezen pensioenfondsen tegenwoordig voor thema’s die dicht bij de identiteit van het pensioenfonds liggen. Voor deze thema’s kunnen vervolgens meetbare doelstellingen worden gezet zoals CO2 reductie voor het thema Klimaat of het beleggen in zorgparticipaties bij het thema Gezondheid’.

Lees het volledige interview met Annette van der Krogt (Manager Verantwoord Beleggen, Achmea Investment Management)

 

Share Button