Delta Lloyd ESG Fund halveert CO2-uitstoot door strengere criteria

Door een nieuwe beleggingsmethode behoort het Delta Lloyd ESG fonds, met een belegd vermogen van ruim € 2 miljard, tot de best scorende wereldwijde aandeelfondsen op het gebied van duurzaamheid. De aanpak resulteert onder andere in een 50% beperking van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen ten opzichte van de gevolgde benchmark, de MSCI World Index, met name door de positieve selectie van bedrijven die bijdragen aan CO2-uitstootverlagende oplossingen.

Stimuleren van transitie

Zowel klanten als Delta Lloyd zelf vinden het steeds belangrijker dat geld zo wordt belegd dat het bijdraagt aan een duurzame toekomst. Daarbij gaat duurzaamheid niet alleen om investeren in de duurzame krenten uit de pap, maar ook concreet om het stimuleren van een transitie. De beleggingsfondsen van Delta Lloyd hadden al een 100% verantwoord beleggingsbeleid waarbij universele duurzaamheidswaarden werden toegepast. Vanuit de duurzaamheidsvisie van het bedrijf worden nu nog strengere criteria gehanteerd, specifiek met betrekking tot de Delta Lloyd-thema’s klimaatverandering, mensenrechten en behoorlijk bestuur. Jacco Maters, CEO Delta Lloyd Asset Management: “Duurzaam beleggen is het logische vervolg op verantwoord beleggen. Dat gaat verder dan het uitsluiten van excessen. Het gaat om een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame maatschappij door de meest duurzame bedrijven te belonen.”

Duurzaamheid zonder extra kosten

Het Delta Lloyd ESG Fund, voorheen het Delta Lloyd Global Equity Index Fund, legt de focus op bedrijven die vooruitdenken: bedrijven die meewerken aan een energietransitie bijvoorbeeld, en bedrijven die werken aan goede arbeidsomstandigheden. Het fonds blijft zoals voorheen een indexfonds, waar Delta Lloyd vervolgens strenge selectiecriteria op toepast. Van de ca. 1650 bedrijven in de index worden daarmee ca. 600 bedrijven uitgesloten, omdat deze onvoldoende passen bij de gekozen duurzaamheidsfilosofie. Bovendien wordt er meer belegd in bedrijven met een duurzame toekomstvisie. De rendement doelstelling en risicostatistieken van het fonds zijn desondanks in lijn met de MSCI World Index en de aanpassing kost de klant niets extra’s. Jacco Maters: “Met dit vernieuwde fonds bereiken we, met een vergelijkbare rendement doelstelling, een significante ESG-impact tegen lage kosten. Dit doen we omdat Delta Lloyd gelooft dat duurzaamheid geen uitzondering moet zijn, maar de norm.”

Het ESG Fund is toegankelijk voor institutionele klanten en maakt deel uit van de Delta Lloyd-pensioenproposities.

Share Button