DNB gaat stress test uitvoeren voor financiële risico’s klimaatverandering

Bron
DNB

DNB gaat volgend jaar onderzoek doen naar de mogelijkheden om de risico’s van klimaatverandering voor de financiële sector te testen. Behalve naar verschillende toekomstscenario’s wordt ook gekeken naar het in kaart brengen van de risico’s van klimaatverandering voor vooral de verzekeringssector.  

Dit is één van de belangrijkste onderwerpen van een persbijeenkomst gisteren met de DNB-directeuren Toezicht Jan Sijbrand en Frank Elderson ter gelegenheid van de nieuwe ‘Toezicht vooruitblik 2017’ die eveneens vandaag werd gepubliceerd. Deze jaarlijkse vooruitblik biedt een overzicht van de prioriteiten van DNB voor het komende jaar in het toezicht op banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere instellingen.

Het onderzoek naar een stress test voor het klimaat maakt onderdeel uit van een nieuw onderzoek in vervolg op de eerder dit jaar verschenen DNB-rapporten over duurzaam beleggen in de pensioensector en over energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen). DNB wil beter inzicht in hoe klimaatrisico’s de financiële positie van financiële instellingen raken en wil vervolgens bekijken welke consequenties dit heeft voor het toezicht op de financiële sector. Hierover is nu nog maar weinig bekend, ook internationaal.

Behalve via gesprekken met financiële instellingen en contacten met toezichthouders, zal de discussie over de effecten van klimaatverandering ook vorm krijgen in het nieuw opgerichte Platform voor Duurzame Financiering. Onder voorzitterschap van DNB heeft dit platform ten doel kennis te delen en duurzaamheidsinitiatieven te coördineren, en desgewenst samen nieuwe initiatieven uit te werken. Lid van het cross sectorale Platform zijn de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Asset en Fund Management Association, de Ministeries van Financiën en van Infrastructuur en Milieu en het Sustainable Finance Lab.

Share Button