Impactbeleggen is gebaat bij schaalbaarheid

Bron
The Asset

Impactbeleggen kan een kanaal zijn voor institutionele beleggers om hun grootte en capaciteiten in te zetten om een marktbrede mobilisatie op gang te brengen ten gunste van een nationaal of mondiaal doel. Een voorbeeld daarvan is het aanpakken van de klimaatverandering. “Voor de betrokken institutionele beleggers is de impact in dat geval reputatiewinst”, aldus Frédéric Samama, plaatsvervangend wereldwijd hoofd Institutionele Beleggers en Pensioenfondsen bij Amundi Asset Management. Maar hebben we nu de oplossing gevonden om de wereld mooier te maken en daar ook nog in euro’s gewin bij te hebben? Het mag duidelijk zijn dat aan beleggen altijd risico’s verbonden zijn.

“Risico’s zijn er natuurlijk zeker”, onderstreept Paul Smeets, Assistant Professor of Finance bij de Universiteit Maastricht en mede verbonden aan het European Centre for Corporate Engagement (ECCE). “In het algemeen geldt dat veel start-ups niet succesvol zijn. Maar juist doordat verschillende partijen betrokken zijn bij een impact investering kan een belegger dat risico spreiden of verminderen.”

Lees het volledige artikel

Share Button