Conquest lanceert equityfonds voor duurzame energie gericht op institutionele investeerders

Conquest heeft een fonds voor duurzame energie opgericht, Conquest Renewable Yield Europe. Dit fonds is gericht op de aankoop en de aansturing van reele activa voor het opwekken van duurzame energie. Deze activa zijn aanvankelijk aangekocht via samenwerkingen met grote, vermaarde spelers in duurzame energie. Conquest verwacht dat de huidige infrastructurele investeringen zullen groeien als gevolg van zorgen om klimaatveranderingen en een verbeterde concurrentiekracht op vlak van kosten. Daarmee stijgt de vraag naar kapitaal voor de financiering van de steeds sterkere groene-energiesector.

Conquest Renewable Yield Europe heeft twintig jaar aan `buy-and-hold’-investeringen als uitgangspunt, met de mogelijkheid deze te verlengen tot dertig jaar. Het fonds zet kapitaal in voor de aankoop van reele activa in duurzame energie met een bouwklaar profiel of van het type brownfield. Zo wil het investeerders op de lange termijn jaarlijks aan inflatie gekoppelde rendement leveren. Het fonds investeert met eigen vermogen of met eigen vermogen plus een minimaal bedrag aan vreemd vermogen in duurzame-energieactiva in OECD-landen. Het leeuwendeel van de investeringen gaat naar reele activa in zonne-energie en windenergie in West-Europa.

Share Button