ABN AMRO, ING en NIBC roepen op krachten te bundelen bij verduurzaming van scheepsrecycling

Tijdens de toonaangevende NOR-shipping vakbeurs in Oslo voor de scheepbouwindustrie gehouden op 30 mei 2017, presenteren ABN AMRO, ING en NIBC de Responsible Ship Recycling Standards (RSRS) voor scheepsfinanciering en roepen zij andere financiële instellingen op om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Op deze manier hopen de banken het bewustzijn te vergroten van het belang de eindfase van schepen te verbeteren.

Inventaris van gevaarlijke materialen en duurzame recycling

Het recyclen van een schip aan het einde van de economische levensduur vormt de grootste uitdaging voor de scheepsbouwindustrie op zowel maatschappelijk als milieugebied. Om deze eindfase van schepen te helpen verbeteren, hebben ABN AMRO, ING en NIBC enkele jaren geleden besloten de krachten te bundelen voor de ontwikkeling van de RSRS voor scheepsfinanciering. Doel van de RSRS is het recyclen van schepen te verduurzamen en de risico’s van gevaarlijke materialen in schepen te beperken. Door middel van de standaarden willen de banken een actieve dialoog met scheepseigenaren op gang brengen en hen stimuleren om voor hun schepen een inventaris van gevaarlijke materialen (Inventory of Hazardous Material – IHM) op te stellen en bij te houden. In de IHM worden de materialen beschreven die in het schip zelf en zijn uitrusting zijn verwerkt en een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid of het milieu. De aanwezigheid van een IHM zal de veiligheid van de bemanning vergroten zolang het schip nog in de vaart is, nadelige milieueffecten beperken en de veiligheid van werknemers van scheepsrecyclingbedrijven verbeteren. Bovendien bevorderen de RSRS dat de IHM en praktijken bij de recycling van schepen voldoen aan de standaarden zoals vastgelegd in de EU Verordening inzake Scheepsrecycling.

Vakbond FNV, het NGO Shipbreaking Platform en de Bellona Foundation steunen het initiatief en zien het als een goede eerste stap op weg naar de verduurzaming van scheepsrecycling en veilige en gezonde werkomstandigheden.

Verdere initiatieven om waardeketen internationale scheepvaart te verbeteren

De RSRS vormen de leidraad in de dialoog over verduurzaming van scheepsrecycling tussen de financiële sector en specifieke belanghebbenden bij de internationale scheepvaart.

Om een positieve omslag te steunen en te versnellen, zullen de leden van de RSRS zich continu inzetten het bewustzijn van de risico’s van scheepsrecycling te vergroten, de standaarden promoten en banken die scheepsfinanciering verstrekken, uitnodigen om zich bij het initiatief aan te sluiten.

Citaten:

Gust Biesbroeck, Global Head of Transportation bij ABN AMRO: “Wij onderkennen dat scheepsrecycling een schakel is in de waardeketen van de scheepvaart. Veel belanghebbenden in deze keten zijn het erover eens dat de huidige recyclingpraktijken beter kunnen en ook moeten. Met de RSRS hopen we het bewustzijn te vergroten dat deze veranderingen echt noodzakelijk zijn.”

Stephen Fewster, Global Head of Shipping bij ING: “ING vindt het belangrijk om met klanten een dialoog aan te gaan over het belang van duurzame scheepsrecycling. Zo willen wij het bewustzijn binnen de sector vergroten en regelgevers en toezichthouders aanzetten tot daadwerkelijke actie.”

Michael de Visser, Global Head of Shipping & Intermodal bij NIBC Bank: “NIBC wil het verschil maken voor klanten op voor hen beslissende momenten. Door de lange levensduur wordt het besluit om een schip te slopen vaak genomen door toekomstige eigenaars. De RSRS biedt ons nu de mogelijkheid om deze toekomstige beslissende momenten voor zowel de scheepvaartsector als het milieu te beïnvloeden.”

“Wij zijn blij dat de banken het voortouw nemen om een einde te maken aan de onnodig risicovolle, smerige en gevaarlijke praktijk om schepen te dumpen op sloopstranden. Wij verwachten dat beleggers en klanten in de scheepvaartsector die steeds meer aandringen op strengere normen voor scheepsrecycling, dit initiatief omarmen,” aldus Ingvild Jenssen, oprichter en directeur van het NGO Shipbreaking Platform.

Bellona Foundation: “Het slopen van schepen is een onvermijdelijk onderdeel van de wereldwijde scheepvaartsector. Hiervan kunnen wij allemaal profiteren. Het initiatief van deze groep banken om de kosten voor het milieu en de mensheid aan te pakken, wordt zeer gewaardeerd.”

Share Button