ABN AMRO en Root Capital gaan partnership aan om kleine boeren te financieren

ABN AMRO gaat samenwerken met Root Capital, een Amerikaanse impact investor in de agri-sector. Vanuit de samenwerking worden ‘impact’ leningen verstrekt aan kleine boerenbedrijven. ABN AMRO participeert sinds vorige maand in leningen aan koffie-coöperaties in Latijns-Amerika. Hiermee worden zo’n 4.000 kleine koffieboeren bereikt.

Opbouw impact banking-portefeuille tot EUR 50 miljoen

Bij Impact banking gaat toegang tot financiering hand in hand met maatschappelijk rendement in de vorm van positieve invloed op mens en milieu. ABN AMRO wil de komende jaren een impact banking kredietportefeuille uitbouwen tot EUR 50 miljoen. Liesbeth Kamphuis en Emilie Ottervanger, bij ABN AMRO verantwoordelijk voor impact banking, leggen uit: “Ons impact banking-team is in 2015 opgericht en afgelopen maand hebben we onze eerste transactie voltooid. We zijn verheugd over de samenwerking met Root Capital. Door te participeren in hun kredietportefeuille doen we waardevolle ervaring en kennis op die we kunnen gebruiken om onze impact banking-portefeuille succesvol verder op te bouwen.”

Transitie naar duurzame waardeketens

Het impact banking-team van ABN AMRO is opgezet om klanten in de agri-sector te helpen om de transitie te maken naar duurzame waardeketens. “We slaan de handen ineen met klanten en partners om boeren in ontwikkelingslanden toegang te geven tot financiering. Het doel daarbij is om vanuit een toename van de productiviteit van de boeren hun levensstandaard te verbeteren en tegelijkertijd de keten duurzamer te maken.”

Peter Bernard, Chief Operating Officer van Root Capital: “ABN AMRO is een nieuwkomer op deze markt en we zijn bijzonder verheugd dat de bank zich nu bezighoudt met het duurzaam financieren van boeren. De bank brengt veel sectorkennis en financiële expertise met zich mee en wij hebben met 17 jaar ervaring in impact-financieren een goede staat van dienst waarop ABN AMRO kan voortbouwen. Door onze krachten te bundelen, kunnen we zorgen voor het broodnodige kapitaal en tegelijk de waardeketens die we ondersteunen duurzamer maken.”

Het financiële tekort dichten

In de komende decennia zal de vraag naar landbouwproducten exponentieel blijven groeien. Aan een groot deel van deze vraag zal door kleine boeren worden voldaan, waarvan er wereldwijd zo’n 500 miljoen zijn. Deze boeren moeten dringend in hun bedrijfsvoering investeren om de productiviteit omhoog te brengen. De vraag naar kleine leningen wordt geschat op USD 200 miljard, maar hiervan wordt slechts USD 50 miljard gefinancierd in de regio’s Afrika ten zuiden van de Sahara, Latijns-America, en Zuid- en Zuidoost-Azië.* Het financiële tekort is het gevolg van het feit dat kleine boeren vaak onder de armoedegrens leven en te klein zijn voor commerciële leningen en te groot voor microfinanciering. Root Capital en ABN AMRO willen met hun samenwerking de toegang tot financiering voor deze kleine boeren mogelijk maken.

Share Button