Candriam publiceert ESG Country Report 2017

Het ESG Country Report 2017 van Candriam beantwoordt aan de toenemende vraag naar een beleggingsbenadering die rekening houdt met ecologische en maatschappelijke factoren, die tot voor kort als ‘immaterieel’ werden beschouwd. Traditioneel wordt in de analyse van staatsobligaties het duurzame ontwikkelingspotentieel van een land op lange termijn niet meegenomen. Dat geldt zeker voor opkomende markten, waar het moeilijker is om betrouwbare informatie te verkrijgen en te controleren.

Aan de hand van zijn gevestigde ‘Best in Universe ESG proces’ biedt Candriam beleggers echter een allesomvattende beoordeling van het duurzame ontwikkelingspotentieel van elk land, en de niet-financiële risico’s en kansen die invloed hebben op de waardecreatie op lange termijn.

De analyse steunt op een dynamische op kapitaal gebaseerde analyse, die aan landen een score toekent die afhankelijk is van hoe duurzaam zij hun menselijke, natuurlijke, maatschappelijke en economische kapitaal beheren. De onafhankelijke gegevensbronnen die worden gebruikt voor de analyse resulteren in meetbare en samenhangende indicatoren waarop de klassementen en scores gebaseerd zijn.

Wim Van Hyfte, Global Head of Responsible Investment and Research“Er is bij beleggers een nieuwe prikkel om niet alleen het beheer, de structuren en de processen van beleggen te begrijpen, maar ook het rentmeesterschap waarmee hun kapitaal beheerd wordt. Deze verschuiving wordt ingegeven door een zich ontwikkelend beleid inzake governancenormen, die tot uiting komen in bijvoorbeeld de 17 globale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de klimaatovereenkomst van Parijs die in 2015 tot stand kwam.”

Resultaten van het verslag

In het ESG Country Report van Candriam worden 123 landen geanalyseerd en een score toegekend. 35 van deze landen zijn ontwikkelde economieën, en 88 opkomende landen (op basis van de definitie van het Internationaal Monetair Fonds).

Aan de hand van onze ESG-analyse komen 74 landen in aanmerking voor beleggen, en in 49 landen kan niet worden belegd. Van de 74 landen waarin belegd kan worden, zijn er 34 ontwikkeld en 40 opkomend.

We stellen vast dat de plaatsen bovenaan het klassement voortdurend wordt ingenomen door dezelfde groep van landen.

Top vijf klassement van 74 landen waarin belegd kan worden

  1. Zweden
  2. Noorwegen
  3. Zwitserland
  4. Ijsland
  5. Luxemburg

Europa boven

In het verslag van dit jaar neemt Zweden niet alleen de hoogste plaats in, het heeft ook zijn score ten opzichte van vorig jaar verbeterd, en dat geldt ook voor de andere vier landen bovenaan het klassement. De scores wijzen op een maximale ondersteuning en naleving van maatschappelijk, menselijk en natuurlijk kapitaal, zoals gedefinieerd door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Noorwegen behaalt eveneens een hoge score op alle vier kapitaaldomeinen. De score van Noorwegen wordt slechts in beperkte mate gedrukt door het feit dat het land op economisch vlak erg afhankelijk is van zijn omvangrijke oliesector. De sterke nadruk op ESG-beleggingen van het machtige staatsfonds van het land zorgt voor compensatie. Zwitserland, dat op de derde plek staat, doet het erg goed op alle vlakken, en behaalt enkel een iets mindere score op het gebied van financiële transparantie en verantwoordelijkheid.

Opkomende landen: verbeterende economische scores

Dit jaar hebben veel opkomende landen een betere economische score behaald: denk aan India, Polen, Mexico, Indonesië en Ivoorkust – hoewel India en Polen op andere domeinen een ietwat lagere score behaalden. Het is duidelijk dat opkomende markten hun economische invloed zien toenemen. Als we kijken naar de grootste opkomende economieën, dan stellen we vast dat het overheidsbeleid in China en India zich steeds meer gaat richten op groenere groei, terwijl Rusland en Brazilië op dit vlak geen vooruitgang tonen. Zowel China als India voert ambitieuze ontwikkelingsplannen door inzake hernieuwbare energie, in overeenstemming met de forse ambities die zij hebben opgenomen na de klimaatconferentie in Parijs.

Rest van de wereld: verbetering in Afrika

We verwachten eveneens dat de scores van verschillende Afrikaanse landen verbeteren, aangezien steeds meer landen de vruchten beginnen te plukken van de globalisering. Zo zou in Ivoorkust een verbeterd overheidsbeleid moeten leiden tot een hogere duurzaamheidsscore. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika zullen Marokko en Tunesië zich naar verwachting geleidelijk verbeteren, op voorwaarde dat zij niet vervallen in politieke instabiliteit en onzekerheid. Als de Turkse overheid de democratie steeds meer loslaat, zal de score van het land daaronder lijden. Die factor heeft ook de algemene ESG-prestaties van vele Aziatische landen negatief beïnvloed, die doorgaans goed zouden scoren op de domeinen menselijk en economisch kapitaal.

Het volledige verslag kan hier worden bekeken.

Share Button