Rabobank en UN Environment versnellen duurzame voedselproductie met 1 miljard dollar

Rabobank, wereldwijd toonaangevend op het gebied van voedsel en landbouw, kondigt vandaag het global programma ‘Kickstart Food’ aan. Samen met belangrijke internationale partners en klanten wil de bank de transitie naar een duurzame voedselproductie versnellen. Een van de eerste stappen in dit programma is de lancering van een financiële voorziening van 1 miljard dollar, waarmee initiatieven omtrent het herstel van land en de bescherming van bossen opgezet kunnen worden.

Focus op vier food-issues

De voorziening wordt opgezet in samenwerking met UN Environment. Het markeert de start van een driejarig programma van Rabobank om de verduurzaming van de landbouw een impuls te geven. Hiermee kan Rabobank op significant grotere schaal ondersteuning bieden aan klanten en partners in de transitie naar een meer duurzame food & agri sector. Het Kickstart Food-programma focust op vier issues: EarthWasteStability en Nutrition. 

De 1 miljard dollar is onderdeel van het eerste punt: Earth, gericht op duurzame en milieuvriendelijke voedselproductie. Het Waste-programma zal draaien om het verminderen van voedselverspilling in de hele voedselproductieketen, terwijl het Stability-programma tot doel heeft een meer stabiele en veerkrachtige voedsel- en landbouwsector te creëren. De noodzaak voor gebalanceerde gezonde voeding voor iedereen, staat centraal in het programma Nutrition.

Initiatief om missie te verwezenlijken

Voorzitter groepsdirectie Rabobank (CEO) Wiebe Draijer: “Rabobank is altijd diepgeworteld geweest in de maatschappij. We zetten maatschappelijke issues op de agenda en we pakken ze ook zelf aan. Als wereldwijde leider op het gebied van het financieren van voedselproductie, voelen wij de noodzaak om de ontwikkelingen op het vlak van duurzame voedselproductie te versnellen. Met onze kennis, netwerken en financiële capaciteit kunnen we klanten verder motiveren en faciliteren in het zich eigen maken van een duurzamere manier om voedsel te produceren op wereldwijde schaal. We zijn trots op dit grootse initiatief in samenwerking met UN Environment. We willen anderen hier graag bij betrekken om dit programma verder te vergroten. Dit past binnen onze missie: Growing a better world together.’’

Jan van Nieuwenhuizen, groepsdirectielid van Rabobank (international wholesale), geeft aan: “Met onze missie ‘Growing a better world together’ committeren we ons wereldwijd aan het aanpakken van verschillende maatschappelijke issues. Het verduurzamen van de voedselproductie is daarin het eerste belangrijke onderwerp. In Nederland zullen we de komende tijd daarnaast nog andere concrete issues op de kaart zetten. Ook deze benoemen we, en we geven invulling aan de oplossingen.”

Toezegging aan SDG (Sustainable Development Goals)

Met deze missie omarmt Rabobank ook de UN Sustainable Development Goals. De uitdaging voor de voedselproductiesector ligt ten grondslag aan een groeiende wereldbevolking richting ten minste 9 miljard mensen, terwijl de beschikbaarheid van geschikte landbouwgrond afneemt en juist de landbouw grote impact heeft op klimaatverandering en milieu. Het doel van de bank is helder: voor 2050 bijdragen aan minstens 60% meer voedselproductie, met 50% minder ecologische footprint.

Wereldwijd maakt Rabobank zich proactief sterk voor de bevordering van duurzaamheidscertificering van klanten. De bank adviseert hen ook over duurzame productiemethodes en bodemmanagement. De voorziening die de bank nu samen met UN Environment heeft kunnen opzetten, heeft tot doel subsidies te verstrekken en op die manier klanten in de gelegenheid te stellen om op grote schaal te werken aan landherstel en de bescherming van bossen. Dit heeft een positief effect op hun risicoprofiel, wat leidt tot een makkelijkere toegang tot leningen.

Voortbouwend op bestaande initiatieven

In veel landen is reeds op grote schaal voortgang gerealiseerd door Rabobank. Onder meer in Brazilië, waar Rabobank Integrated Crop, Livestock and Forestry farming (ICLF) stimuleert en financiert. In samenwerking met WWF en lokale partners, is het doel om uitgeputte of verwaarloosde landbouwgrond te herstellen en te verduurzamen. Dit doen we onder leiding van Braziliaanse boeren, bezitters van in totaal 17 miljoen hectare grond. Samen met klanten en invloedrijke partners zoals UN Environment, WWF en de World Business Council for Sustainable Development, zal Rabobank vergelijkbare initiatieven starten over de hele wereld. Zo wordt er nu een kickstart met Justdiggit voorbereid in Afrika.

Dit gezamenlijke initiatief met UN Environment is ontworpen als een open platform waar anderen aan deel kunnen nemen. Rabobank nodigt stakeholders, uit de gehele voedsel- en landbouwsector, uit om zich aan te sluiten bij het Kickstart Food-programma.

Share Button