Herman Mulder benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Afgelopen maandag 23 oktober, is de heer Herman Mulder bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Simone Kukenheim tijdens een bijeenkomst van Worldconnectors in Amsterdam. Mulder heeft zich het afgelopen decennium onvermoeibaar ingezet om de aandacht voor duurzame financieringen in de financiële sector te vergroten en te stimuleren.

Na zijn afscheid bij ABN AMRO in 2006 is de heer Mulder betrokken geweest bij de oprichting van het Global Reporting Initiative, dat bedrijven helpt bij het rapporteren over duurzaamheid. Verder vond hij, als voorzitter van de Sustainable Development Goals-Dutch Charter Coalition, achttien financiële instellingen bereid zich publiekelijk te committeren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit leidde onder andere tot de oprichting van het platform Duurzame Financiering, een verbond van De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars, opgericht in 2016.

Sinds 2012 is Mulder bestuursvoorzitter van de True Price Foundation. Een organisatie die zich inzet voor de realisering van een wereldeconomie waarin alle producten een betaalbare, echte prijs hebben. Producten worden duurzaam gemaakt zonder onbetaalde milieukosten  zoals CO2-uitstoot en ontbossing  en zonder sociale kosten- zoals onderbetaling en kinderarbeid. Sinds 2006 is de heer Mulder tevens penningmeester van Worldconnectors, een netwerk van Nederlandse opiniemakers, dat strategieën voor en visies op internationale, mondiale verbondenheid en duurzaamheid ontwikkelt.

Bevordering tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Bij zijn afscheid van ABN AMRO in 2006 werd de heer Mulder al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Door bovengenoemde activiteiten wordt hij bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.

Share Button