Triodos Groenfonds investeert 20% van fondsvermogen in duurzame energie in opkomende landen

Triodos Groenfonds, het oudste en grootste groenfonds van Nederland, heeft de allocatie voor investeringen in duurzame energie in opkomende landen verhoogd naar 20% van het fondsvermogen. Het fonds verstrekt sinds 2014 leningen aan duurzame energieprojecten in deze landen, tot voor kort tot een maximum van 10% van het fondsvermogen. Het fondsvermogen van Triodos Groenfonds bedroeg per ultimo september 2017 EUR 808 miljoen. Met de verruiming van de allocatie is op dit moment dus ruim EUR 160 miljoen beschikbaar voor investeringen in duurzame energie in deze landen.

De directie van Triodos Groenfonds is van mening dat juist ook voor economieën van opkomende landen een duurzame en schone energievoorziening van groot belang is. Itske Lulof, Director Energy & Climate bij Triodos Investment Management: “Veel opkomende landen kampen met een groot tekort aan energie, waardoor vaak onvoldoende kan worden voorzien in de basisbehoeften van bedrijven en particulieren. Daarnaast wordt nog hoofdzakelijk gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Hoewel in de meeste opkomende landen natuurlijke bronnen als wind, zon en water ruim voorhanden zijn is het aandeel wind- en zonne-energie op dit moment nog zeer beperkt. Gezien onze ruime ervaring in zowel de duurzame energiesector als in opkomende landen, zien we goede mogelijkheden om juist in deze regio’s een rol te spelen in het vergroten van het aandeel betaalbare en duurzame energie.”

In de afgelopen drie jaar heeft het fonds een gediversifieerde portefeuille opgebouwd in opkomende landen, met een goede spreiding over sectoren, technologieën en regio’s. In samenwerking met ontwikkelingsbanken, multilaterale instellingen en gelijkgestemde partijen, draagt Triodos Groenfonds op een solide manier bij aan de groei van het aandeel duurzame energie aldaar door het financieren van zon-, wind- en (run of river) waterkrachtprojecten. Dit heeft een grote impact op de verduurzaming, CO2 besparing en leefbaarheid in deze landen.

De verhoging van de allocatie voor investeringen in opkomende landen stelt het fonds in staat haar impact verder te vergroten en een blijvende voorbeeldfunctie te vervullen. Triodos Groenfonds toont hiermee aan dat investeringen in duurzame energie vanuit de private sector, ook in opkomende landen, zowel impactvol zijn als ook in toenemende mate (economisch) haalbaar en daarmee acceptabel vanuit een risicoperspectief.

Share Button