Rabobank start innovatiefonds voor startups

Bron
Rabobank

Rabobank is een fonds gestart waarmee het startende ondernemers financieel wil ondersteunen. Het fonds – genaam Innovatie Fonds Rabobank (IFR) – heeft een budget van €20 miljoen per jaar. Startups krijgen toegang tot achtergestelde leningen, variërend van €25.000 tot € 150.000. Zo kunnen dus enkele honderden startups voorzien worden van extra kapitaal.

Ondernemersklimaat

“Rabobank wil ondernemers gedurende hun gehele levenscyclus toegang bieden tot kapitaal, netwerk, kennis en advies. Dus óók al in de hele vroege levensfase, waarin nog sprake is van bijvoorbeeld het maken van een ontwerp of productontwikkeling, het regelen van intellectueel eigendomsrechten, uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie.” – Kirsten Konst, Directeur Bedrijven

Innovatie en ontwikkeling

Acht regionale investment committees reserveren jaarlijks totaal € 20 miljoen om startups toegang te geven tot kapitaal. Het plan moet gericht zijn op één van de volgende thema’s:

  • Circulaire economie: hergebruik van grondstoffen en onderdelen of het sluiten van de ketens
  • Food: vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie zoals smart logistics en verticale landbouw
  • Renewables: slimme technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen
  • Vitality: duurzame oplossingen binnen de zorgsector zoals medical tech of biopharmaceuticals

Presenteer je plan

Wil jij een idee of plan voorleggen? Lees meer over de Achtergestelde Innovatie Lening en vraag de brochure aan.

Share Button