ABN AMRO genomineerd voor Investor Award tijdens The Circulars 2018

ABN AMRO is één van de finalisten van ‘The Circulars 2018’: Een award, die wordt uitgereikt aan individuen, bedrijven, publieke en maatschappelijke organisaties die een bijdrage leveren aan de circulaire economie. The Circulars zijn in het leven geroepen door het World Economic Forum en het Forum of Young Global Leaders in samenwerking met Accenture Strategy. ABN AMRO is genomineerd voor een Investor Award. De winnaars worden op 22 januari 2018 bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse top van het World Economic Forum in Davos.

“We zijn er trots op dat ABN AMRO is genomineerd voor een Investor Award. Dit is een erkenning van het feit dat we in Nederland een voortrekkersrol vervullen bij de transitie naar een circulaire economie. Dit doen we vanuit de overtuiging dat de lineaire economie eindig is en moet plaatsmaken voor een economie die is gebaseerd op circulaire modellen. Deze ontwikkeling komt in een stroomversnelling door de opkomst van technologieën zoals de Internet of Things”, vertelt Sander van Wijk, hoofd Sector Advisory van ABN AMRO. “Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote bedrijven omschakelen naar een nieuw businessmodel. Daarom is het cruciaal nu in beweging te komen en te experimenteren met nieuwe circulaire modellen om relevant te blijven in een economie waarin circulariteit steeds meer de norm wordt.”

ABN AMRO is genomineerd voor de Investor Awards vanwege haar heldere ambities om de overgang naar circulaire economie te stimuleren. Dit is onderdeel van haar strategie om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te financieren waarmee één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard. Zo ondersteunt ABN AMRO bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Dit doet zij niet alleen door haar dienstverlening aan te passen aan circulaire verdienmodellen en de risico’s die hierbij komen kijken, maar ook door bedrijven aan elkaar te verbinden. Zo wil ABN AMRO een rol als regiepartner vervullen en zorgen dat Nederlandse bedrijven de kansen van de circulaire economie benutten.

Share Button