Pensioenfederatie in Beleidsagenda 2018: Pensioenstelsel moet ook maatschappelijk houdbaar blijven

De beleidsagenda van de Pensioenfederatie voor 2018 is gepubliceerd. Het is een brede en strategische beleidsagenda. De arbeidsmarkt, de financiële markten, de demografie en de veranderende maatschappelijke opvattingen over solidariteit en keuzevrijheid: het zijn allemaal zaken die nu spelen in de pensioensector.

In de beleidsagenda 2018 wordt beschreven wat de uitdagingen zijn waar de Pensioenfederatie voor staat en vanuit welk vertrekpunt ze deze uitdagingen tegemoet treedt. De opzet van de beleidsagenda is: van buiten naar binnen. Zo worden eerst de samenhangende veranderingen die impact hebben op de pensioensector beschreven en vervolgens wordt per thema ingegaan op de beleids­doelstelling en de inzet van de Pensioenfederatie. Ook actuele dossiers komen aan bod met de daarmee samenhangende in het parlement aanhangige wetgeving en aange­kondigde wetsevaluaties.

Omslag in denken en wendbaarheid van de sector

“Wanneer wordt gesproken over pensioen gaat het niet alleen om de financiële houdbaarheid van het stelsel, maar steeds vaker om de maatschappelijke houdbaarheid daarvan. Voorbeelden daarvan zijn het debat over verantwoord beleggen, de roep om meer transparantie en duurzaam beleggen met het oog op de energietransitie. Dat vraagt niet alleen een omslag in denken, maar ook wendbaarheid van de pensioensector”, valt in de agenda te lezen. De belangrijkste strategische beleidsvraagstukken waarvoor de federatie zich in 2018 in gaat zetten bestaat onder andere uit: het alternatieve pensioencontract en transitie, het bieden van meer keuzemogelijkheden (bijvoorbeeld een éénmalige uitkering op pensioendatum) aan deelnemers, en aandacht voor zzp’ers en flexwerkers.

Investeren Nederlandse economie

Pensioenfondsen werden vorig jaar verweten, onder andere door voormalig minister Kamp, dat zij te weinig investeren in de Nederlandse economie. In de beleidsagenda meldt de federatie hier over dit onderwerp: ” De Pensioenfederatie blijft in gesprek met overheid en stakeholders over de mogelijkheden voor pensioenfondsen om bij te dragen aan de Nederlandse economie, en aan de verduurzaming daarvan.” Even verder valt te lezen: “Pensioenfondsen investeren in Nederland. In infrastructuur, hypotheken, huurwoningen en ander vastgoed, ze doen mee met de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII). Niettemin ziet de pensioensector zich geconfronteerd met een discussie over de rol van pensioenfondsen bij kredietverlening aan bedrijven en huishoudens in Nederland. Een discussie die meebeweegt met politieke en maatschappelijke sentimenten. Investeren in Nederland is evenwel een thema dat verder gaat dan uitsluitend de pensioensector.”

Share Button