Triodos Investment Management benoemt Riëlla Hollander tot Director Food & Agriculture

Triodos Investment Management (Triodos IM) heeft Riëlla Hollander benoemd tot Director Food & Agriculture per 1 januari 2018. De benoeming volgt het strategisch besluit van Triodos IM om een business line voor duurzame voeding en landbouw op te zetten. Dit onderstreept de waarde die Triodos IM hecht aan een gezond en veilig voedselsysteem dat de beperkte capaciteit van onze planeet respecteert en waarbij transparantie leidt tot eerlijke beloning en dierenwelzijn.

Riëlla Hollander: “De voeding- en landbouwsector bevindt zich op een kruispunt en kent enorme uitdagingen. Aan de ene kant is er sprake van een snelgroeiende wereldbevolking die gevoed moet worden en aan de andere kant is er een groeiend besef dat ons huidig systeem van voedselproductie onvoldoende rekening houdt met het feit dat er een grens zit aan de beschikbare bronnen van onze aarde. Bodemvruchtbaarheid, eerlijke handel, transparante waardeketens en gezondheid zijn allemaal aspecten die een rol spelen in deze dynamische sector. De oprichting van de business line Food & Agriculture benadrukt opnieuw onze betrokkenheid bij deze sector en de transformatie die nodig is. Ik kijk er erg naar uit om deze betrokkenheid in de komende jaren in concrete acties om te zetten.”

In haar nieuwe positie is Riëlla verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen Triodos IM op het gebied van voeding en landbouw, inclusief Triodos Organic Growth Fund en Triodos Sustainable Trade Fund. Gezien haar benoeming heeft ze haar rol als fondsmanager van Triodos Organic Growth Fund neergelegd. Ze zal haar rol als commissaris bij Aarstiderne in Denemarken en Naty in Zweden blijven vervullen en tevens het fondsteam blijven ondersteunen.

Jurriën Appers heeft per 1 januari de rol van fondsmanager Triodos Organic Growth Fund overgenomen. Jurriën is sinds eind 2012 bij het fonds betrokken als Senior Investment Manager en vervult een actieve commissarisrol bij drie bedrijven uit de portefeuille van het fonds: Naturfrisk in Denemarken en Marqt en DO-IT in Nederland. Jurriën is in 2004 gestart bij Triodos Bank als Senior Relatiemanager Zakelijke relaties, waar hij ondermeer betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de duurzaam vastgoed propositie van Triodos Bank. 

“Sinds de oprichting van het fonds begin 2014, heeft Triodos Organic Growth Fund diverse mijlpalen bereikt, zoals het opbouwen van gediversifieerde portefeuille van Europese duurzame bedrijven. Ik kijk ernaar uit om in mijn nieuwe rol als fondsmanager onze impact nog verder te vergroten in samenwerking met het fondsteam, onze investeerders en de bedrijven in onze portefeuille”, aldus Jurriën Appers over zijn benoeming.

Share Button