Hoe kunnen woningeigenaren die niet kunnen lenen investeren in energiemaatregelen

Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland willen de bestaande woningen snel verduurzamen. Zij werken daarvoor met gemeenten een rentekorting uit voor de Energiebespaarlening van het NEF. Van de Gelderse huishoudens kan 18% hier geen gebruik van maken omdat ze op basis van hun inkomen niet kunnen lenen. Dat gaat om 52.000 woningen, 10% van het aantal Gelderse koopwoningen. Daarom zoeken GS naar mogelijkheden zodat ook deze groep verduurzaamt. GS willen hierover in overleg met Provinciale Staten. Naar verwachting bespreekt de Statencommissie EEM dit voorstel op woensdag 16 mei.  Als PS hiermee akkoord gaan, komen GS in de begroting van 2019 met een voorstel.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor Energietransitie en Klimaat: “Het gaat om het principe. Voor woningeigenaren die niet kunnen lenen, stijgt de energierekening waardoor zij in de toekomst nog minder ruimte hebben om hun huis te verduurzamen. Willen we ook voor deze groep de omschakeling versnellen door te zoeken naar instrumenten die hen helpen verduurzamen? Ik vind dat we óók voor deze groep een oplossing moeten vinden; zij zitten vaak in de minst geïsoleerde woningen. Dat kun je uitleggen als een vorm van inkomenspolitiek, maar een rentekorting is dat ook.

Regels AFM

Afhankelijk van de maatregelen kost het verduurzamen van een woning tussen 5.000-50.000 euro. Op grond van regels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  mogen toekomstige besparingen niet worden meegenomen bij het beoordelen van de kredietwaardigheid. GS heeft zich aangesloten bij een brede lobby om deze regels te wijzigen zodat ook toekomstige besparingen mee tellen bij het beoordelen van de kredietwaardigheid. Voor eigenaar-bewoners zonder leenmogelijkheden biedt dit nu weinig perspectief. Daarom zoekt GS naar mogelijkheid om ook deze doelgroep te helpen versnellen.

Energiebespaarlening

In opdracht van het Nationaal Energiebespaar Fonds (NEF) verleent het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een energiebespaarlening aan particulieren en Verenigingen van Eigenaren. De rente is op dit moment 2,3% met een looptijd van 10 jaar. Een rentekorting door de provincie maakt deze lening aantrekkelijker. In andere provincies heeft deze provinciale rentekorting geleid dit tot meer leningen én meer investeringen in de woning.

Voordeel van deze lening is dat deze open staat voor alle Gelderse eigenaar-bewoners, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Op deze manier bereikt de provincie met een beperkte provinciale bijdrage een grote groep woningeigenaren met particuliere investeringen als gevolg. De energiebespaarlening concurreert niet met de duurzaamheidslening of andere overheidssubsidies. Bovendien kunnen huiseigenaren zo meerdere mogelijkheden voor het financieren van de energiemaatregelen inzetten.

Share Button