VBDO en MVO Nederland steunen Follow This klimaatresolutie bij Shell

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en MVO Nederland steunen de Follow This klimaatresolutie bij Shell, maakten ze vandaag bekend.

ABP, Robeco en NN

“We hopen dat alle VBDO-leden, bijvoorbeeld ABP, Robeco en Nationale Nederlanden, het eens zijn met hun organisatie en vóór de klimaatresolutie stemmen,” zegt Mark van Baal van Follow This. Aegon en Actiam, eveneens VBDO-lid, hebben hun stem voor de klimaatresolutie al bekend gemaakt.

‘Parijsdoelen’ 
“Dankzij de steun van onder andere VBDO, VEB en grote beleggers in 2017, beloofde Shell als eerste grote oliebedrijf ter wereld om de CO2-uitstoot van eindproducten te halveren in 2050,” zegt Xander Urbach van de VBDO. “Om de ‘Parijsdoelen’ te behalen is echter meer nodig: een CO2-neutraal energiesysteem in 2050. Daarom is het cruciaal dat beleggers Shell nu steunen om daadwerkelijk aan de Parijsdoelen te voldoen [de vraag van de resolutie].”

Church of England
Afgelopen weekend kondigde onder andere de Church of England en de Chuch in Wales aan om voor de klimaatresolutie te stemmen. “Onze steun voor de Follow This klimaatresolutie is niet tegen Shell gericht of om te suggereren dat Shell een achterblijver is” schrijft de Church of England in een brief aan Shell-chairman Chad Holliday. “Maar [onze steun] is gebaseerd op onze overtuiging dat de hele olie- en gasindustrie doelen moet stellen, niet alleen Shell.”

Shell “progressiever” dan Follow This
Het Shell-bestuur adviseerde zijn aandeelhouders tegen de resolutie te stemmen om Shells huidige ambitie (een halvering van de CO2-uitstoot in 2050, die niet in lijn is met ‘Parijs, zie (*)) te steunen. In zijn officiële afwijzing (de directors’ response) noemt Shell zichzelf “progressiever” dan Follow This en de klimaatresolutie “onnodig” (in 2017 was de reactie op de resolutie: ”onredelijk”).
“Een stem tegen de klimaatresolutie geeft de (onterechte) suggestie dat Shells ambitie binnen het klimaatakkoord van Parijs valt,” zegt Van Baal. “Een stem tegen de resolutie leidt tot zelfgenoegzaamheid over deze onvoldoende ambitie en geeft Shell het excuus om echte actie om klimaatverandering te stoppen uit te stellen.”

Beleggers hebben moed nodig
“Beleggers die voldoende geïnformeerd zijn over het klimaatakkoord van Parijs en voldoende moed hebben om het Shell bestuur tegen te spreken, zullen voor deze resolutie stemmen,” verwacht Van Baal.

Church of England, Church in Wales, een aantal Britse pensioenfondsen, Actiam, Aegon en de pensioenfondsen Detailhandel en PME kondigden eerder aan vóór de klimaatresolutie te stemmen.

VBDO is de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. VBDO vertegenwoordigt circa 500 leden, waaronder institutionele (pensioenfondsen, banken, verzekeraars en vermogensbeheerders) en particuliere beleggers. Leden zijn bijvoorbeeld ABP, Robeco, Aegon en Van Lanschot Kempen. www.vbdo.nl

MVO Nederland is een netwerk van ruim 2.200 duurzame bedrijven. Met haar partners vormt MVO Nederland het grootste bedrijvennetwerk op het gebied van MVO in Europa. www.mvonederland.nl

Follow This is een groep verantwoordelijke aandeelhouders, die Shell steunt om de leiding te nemen in de energietransitie naar een emissieloze energievoorziening.

Klimaatresolutie
De klimaatresolutie van Follow This luidt samengevat: “Aandeelhouders steunen Shell om zijn doelen in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.”
In mei 2017 was de steun voor de resolutie dermate hoog (6,3% waar normaalgesproken 99,9% met het bestuur meestemt) dat Shell moest reageren. Shell reageerde in november door een ambitie voor zijn CO2-uitstoot te stellen, namelijk een relatieve halvering in 2050 (absoluut ongeveer 25% als de energievraag met 50% groeit tot 2050).

Share Button