Duurzame beleggingen APG groeien tot ruim € 55 miljard

De beleggingen van APG die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals) zijn in 2017 toegenomen tot € 55,3 miljard. In het vandaag gepubliceerde Verslag Verantwoord Beleggen geeft APG voor het eerst weer hoeveel van zijn beleggingen bijdragen aan zaken als armoedebestrijding, goed onderwijs en betaalbare en schone energie.

Al een aantal jaren zoekt APG voor zijn klanten (pensioenfondsen ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG.) naar beleggingen die niet alleen een goed rendement kunnen opleveren maar ook bijdragen aan een duurzamere wereld. In 2016 is besloten om daarvoor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als uitgangspunt te nemen. In 2017 en begin 2018 is in kaart gebracht welke beleggingen aan deze doelen bijdragen. Eind  2017 heeft APG bijna 12% van het totale beheerd vermogen (€ 470 miljard) in deze doelen belegd. Eind 2016 was dat nog 10%.

Windmolens en microfinanciering

Het doel waaraan APG het meeste bijdraagt, is ‘duurzame steden en gemeenschappen’ (€ 24,5 miljard). Hieronder vallen niet alleen de vastgoedbeleggingen die hoog scoren in het jaarlijkse duurzaamheidsonderzoek van GRESB. Via aandelen van de Deense windmolenproducent Vestas draagt APG bij aan het doel ‘betaalbare en schone energie’, via aandelen van de microfinancieringsbank Rakyat Indonesia aan ‘armoedebestrijding’.

Betrokken aandeelhouder: stemmen op 4.300 vergaderingen over 47.000 voorstellen

Het verslag gaat ook in op de vorderingen die worden gemaakt bij de invoering van het insluitingsbeleid. Dit moet ervoor zorgen dat vanaf 2020 APG het vermogen van zijn klanten alleen nog belegt in aandelen en obligaties van bedrijven die voldoende scoren als het gaat om verantwoord ondernemen (koplopers) en bedrijven die duidelijke vorderingen willen maken op dit terrein (beloftes). Inmiddels heeft APG ruim 2000 bedrijven beoordeeld. In 2016 stond de teller nog op 600. Ook is er aandacht voor hoe APG als aandeelhouder stemde over meer dan 47.000 voorstellen op zo’n 4.300 vergaderingen wereldwijd.

Het verslag is te vinden op: www.apg.nl

Share Button