Rabobank introduceert als eerste marktpartij een Commercial Paper en Certificate of Deposit Programma als ESG-leader

Rabobank is de eerste marktpartij die als ESG Leader een Commercial Paper en Certificate of Deposit Programma op de geldmarkt heeft geïntroduceerd. Het programma biedt beleggers de mogelijkheid tot korte termijninvesteringen in Rabobank als leider op het gebied van criteria ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG: Environment, Social and Governance), die zij kunnen labellen als ESG-investeringen. Dit past in de voortdurende inspanningen van de Rabobank om voorop te lopen bij het realiseren van een sterkere en duurzame toekomst. De lancering van het ESG Leader-programma biedt beleggers meer gediversifieerde investeringsmogelijkheden en draagt eraan bij dat kapitaal een weg vindt naar duurzaam opererende ondernemingen.

Rabobank is het eerste bedrijf dat als ESG-leader een dergelijk ESG-gelabeld programma voor commercial paper en certificates of deposit introduceert. De eerste uitgifte, voor een bedrag van EUR 1,2 miljard was gezien de grote belangstelling van kopers zeer succesvol. Het programma heeft een omvang van maximaal EUR 5 miljard. Rabobank kan papier binnen dit programma uitgeven zolang het de status van ESG-leader van Sustainanalytics behoudt.

Waarom heeft Rabobank dit programma gelanceerd?

Robert Ruisch, hoofd van de Commercial Paper / Certificates of Deposit Trading Desk van Rabobank: “Geldmarkten kenden nog geen geschikte producten voor duurzame beleggers. Dit was een belemmering voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatie van hun beleggingen en naar een grotere positieve impact van hun investeringen. Ons nieuwe programma speelt daarop in.” Frank Beset, hoofd Treasury Liquidity Management van Rabobank: “Het programma betekent een verdere diversificatie van onze financieringsinstrumenten en komt tegemoet aan de specifieke behoeften van duurzame investeerders. Rabobank wil een voorloper zijn als het gaat om verantwoord investeren. Het is niet voor niets dat we vanaf de start hebben deelgenomen aan de lancering van Green Bonds, Social Bonds en Green Loans.”

Wat is een ESG-leader?

De ESG Leader-classificatie van Rabobank is gebaseerd op een onafhankelijke beoordeling door Sustainalytics op criteria ten aanzien van milieu, maatschappij en governance. Sustainalytics is een toonaangevende wereldwijde leverancier van onderzoek en ratings op het gebied van ESG. Sustainalytics onderzoekt en beoordeelt 11.000 bedrijven op hun ESG-prestaties en rangschikt deze vervolgens ten opzichte van hun sectorgenoten. Sustainalytics beoordeelt bedrijven op een schaal van 0 tot 100 punten en classificeert bedrijven als ESG-leader als ze behoren tot de top 5% van hun sectorgenoten. Rabobank behoort tot de top 5% in haar sector.

Wat is het verschil met andere ESG-gelabelde financiële marktinstrumenten?

Op kapitaalmarkten, waar beleggingen een langere tijdshorizon hebben, worden obligaties als duurzaam beschouwd als ze voldoen aan marktstandaarden zoals de Green Bond Principles en Social Bond Principles, waarvan de Rabobank een van de grondleggers is. Een belangrijk kenmerk van de duurzame obligatiemarkt is de focus op een duurzame aanwending van het door beleggers geïnvesteerde kapitaal: obligatie-uitgevende instellingen zijn transparant over de projecten die zij via de obligatie financieren en verantwoorden de impact ervan op milieu en maatschappij in rapportages. Deze benadering is echter niet geschikt voor ‘commercial paper’ en ‘certificates of deposit’ vanwege hun kortetermijnkarakter: leningen en deposito’s worden binnen een jaar respectievelijk afgelost en terugbetaald. De verantwoording van de projecten zou pas beschikbaar komen als de leningen mogelijk al zijn afgelost of de deposito’s aan de tegenpartij zijn teruggegeven. “Daarom hebben we andere manieren gezocht om deze geldmarktinstrumenten zo vorm te geven dat beleggers erop kunnen vertrouwen dat hun geld wordt geïnvesteerd via een instelling die wordt erkend als ESG-leader op grond van onafhankelijk en degelijk onderzoek door Sustainalytics”, zegt Olaf Brugman, hoofd van de Sustainable Markets Desk van Rabobank.

Financiële innovatie

Deze eerste toepassing van ESG-onderzoek en ratings op geldmarktinstrumenten wordt mogelijk gemaakt door de innovatiekracht van Rabobank en de gerespecteerde onafhankelijkheid van Sustainalytics. Door haar kwalificatie als ESG Leader in te zetten biedt Rabobank beleggers ESG-gekwalificeerde kortetermijninvesteringen in de geldmarkt, naast langetermijn investeringen in de kapitaalmarkt, zoals Green Bonds.

Share Button