Pensioenfonds PWRI legt de ESG-lat hoger

Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) stapt over op een nieuwe aandelenstrategie die de ESG-lat hoger legt, tegen lagere kosten. De passieve strategie, die zij in nauwe samenwerking met BMO Asset Management ontwikkelde, sluit goed aan op de investment beliefs van het fonds en op de eigen accenten die PWRI binnen het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen heeft geformuleerd.

Met de nieuwe strategie brengt PWRI gericht ESG-accenten aan, met een sterke focus op sociaal ondernemen, zoals ook passend bij het pensioenfonds voor de sociale werkvoorziening. De nieuwe strategie zorgt daarmee niet alleen voor een verbetering van de algehele ESG-score en verlaging van de carbon footprint; ook legt PWRI extra accenten op sociale factoren ‘Labour Management’ en ‘Health en Safety’. Bedrijven in de tabaksindustrie worden in de nieuwe strategie uitgesloten.

De keuze voor discretionaire mandaten stelt PWRI in staat de beleggingen beter te laten aansluiten bij zijn specifieke eisen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Voor de uitvoering van de mandaten zijn UBS Asset Management en DWS geselecteerd.

Xander den Uyl, bestuursvoorzitter PWRI:

“Onderdeel van onze investment beliefs is de overtuiging dat maatschappelijk verantwoord beleggen loont. Daarnaast is het heel goed mogelijk om binnen de vierhoek van rendement, risico, kosten en ESG de optimale beleggingsbeslissingen te nemen. De nieuwe mandaten vormen daarvan het bewijs.”

Bart Kuijpers, Head of Fiduciary Management BMO Global Asset Management:

“Ik ben bijzonder verheugd om deze search samen met PWRI te hebben afgerond. De nieuwe structuur onderstreept dat PWRI een vooruitstrevende partij is en blijft op het gebied van ESG. Dit traject sluit daarbij uitstekend aan bij waar BMO Global Asset Management voor staat. Dit is onder meer werkelijke partnership op fiduciair management, maatwerk op het gebied van manager selectie trajecten en natuurlijk ESG integratie. Als fiduciaire manager is het daarom heel mooi om samen met PWRI invulling te kunnen geven aan een mandaat dat passend is bij wie PWRI is en waar PWRI voor staat.“

De mandaten hebben een omvang van ruim 3 miljard euro. De komende periode zullen PWRI en BMO Asset Management gebruiken voor het afronden van de transitie.

Share Button