Samenwerking ABN AMRO en Northern Trust Asset Management voor verdere verduurzaming beleggingsfondsen

Met ingang van 31 augustus 2018 past Northern Trust Asset Management duurzaamheidscriteria (ook wel ‘environmental, social en governance’ = ESG) toe op twee beleggingsfondsen die voor beleggers worden beheerd. Deze wijziging past bij de ambitie van ABN AMRO op duurzaamheidsgebied. ABN AMRO stimuleert klanten om in duurzame beleggingsproducten en -diensten te investeren. Aan het einde van 2017 waren de duurzame beleggingen van ABN AMRO-klanten goed voor EUR 10,2 miljard in het totaal. ABN AMRO streeft ernaar om dit bedrag in 2020 te hebben verhoogd tot EUR 16 miljard.

De ESG-criteria gaan gelden voor het Northern Trust North America Equity Index UCITS FGR Fund en het Northern Trust Europe Equity Index UCITS FGR Fund. De nieuwe namen van de fondsen worden Northern Trust North America Custom ESG Index FGR Fund en het Northern Trust Europe Custom ESG Index FGR Fund. Het beheerd vermogen van de betrokken fondsen bedroeg per 31 juli 2018 in totaal respectievelijk EUR 1,21 miljard en EUR 1,41 miljard.

Met de introductie van de ESG-criteria zullen de twee fondsen niet meer beleggen in ondernemingen die niet aan bepaalde criteria voldoen. Dat geldt onder andere voor ondernemingen die ‘sterk controversiële’ activiteiten ontplooien, ondernemingen die omzet realiseren met de productie van tabak of ondernemingen die controversiële wapens vervaardigen. De lijst van uitgesloten ondernemingen is niet-uitputtend en aan verandering onderhevig.

Als huidige beleggingsdoelstelling wordt er met de bestaande fondsen naar gestreefd om de risico- en rendementskenmerken van de MSCI North America Index en de MSCI Europe Index (met het netto-dividend geherinvesteerd) zo dicht mogelijk te benaderen. Per 31 augustus 2018 is die beleggingsdoelstelling geactualiseerd: de fondsen zullen nu de risico- en rendementskenmerken van respectievelijk de MSCI North America Custom ESG Index en de MSCI Europe Custom ESG Index zo nauw mogelijk nastreven. Deze maatwerkindices zijn ontwikkeld en worden gescreend door MSCI, op basis van de ESG-criteria die door Northern Trust Asset Management zijn geselecteerd.

Share Button