Atradius Dutch State Business staat garant voor bouwfinanciering Cleantech-project

Atradius Dutch State Business – de exportkredietverzekeraar namens de Nederlandse overheid – staat garant voor de bouwfinanciering van het Cleantech-project. Dit project heeft tot doel zonne-energie op te wekken en te verkopen aan bedrijven in Zuidoost-Azië. De bouw van de solar-installaties vereist een investering van 53 miljoen dollar. Cleantech is de eerste investering als onderdeel van de samenwerking tussen Atradius Dutch State Business en Climate Investor One (CIO). Deze samenwerking moet in de komende twee decennia leiden tot tientallen investeringen in hernieuwbare energie.
Toegang tot betrouwbare groene elektriciteit
Cleantech ontwikkelt, bouwt en beheert solar-installaties op de daken van fabrieken en bedrijven in Zuidoost-Azië die energie nodig hebben voor hun productieprocessen. Door langjarige contracten te sluiten met Cleantech krijgen zij toegang tot betrouwbare groene elektriciteit, zonder hierin zelf te hoeven investeren. CIO’s investering is goed voor de bouw van ongeveer 105 megawatt aan solar-installaties, verdeeld over zes landen in de regio. Hiermee legt Cleantech een stevig fundament om haar positie in deze markt te versterken en door te kunnen groeien. Dankzij deze investering kan CIO de transitie van 85 bedrijven naar groene energie stimuleren. Naar schatting zal dit per jaar een CO2-reductie van 123.000 ton opleveren, vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 24.000 auto’s. Bovendien levert deze investering ruim 1.000 banen in de markt voor hernieuwbare energie op.
Climate Investor One
CIO is een initiatief van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO, dat tot doel heeft hernieuwbare energieproductie te realiseren in ontwikkelingslanden: van wind- en zonne-energie tot waterkrachtprojecten. CIO is het loket voor de financiering van zulke projecten gedurende de ontwikkel-, bouw- en operationele fase en biedt voor elke fase op maat gesneden financiering. Na verkoop of herfinanciering wordt de opbrengst geïnvesteerd in nieuwe projecten. CIO wil op deze manier zoveel mogelijk initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie naar de operationele fase begeleiden. Dit is nodig, omdat veel plannen in ontwikkelingslanden niet worden gerealiseerd, doordat de risico’s voor commerciële financiers – zeker in de ontwikkelfase en de bouwfase – te hoog zijn.
De rol van Atradius
Als onderdeel van de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties die in 2015 in Parijs tot stand kwamen, ondersteunt Atradius Dutch State Business (namens het Ministerie van Financiën) dit initiatief met garanties. Hierdoor is CIO in staat deze projecten in samenwerking met private financiers vanaf de bouwfase te financieren. Het realiseren van projecten op het gebied van hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden biedt daarnaast interessante kansen voor Nederlandse exporteurs.
Share Button