Rabobank wil financier zijn van de Energietransitie in Nederland

Rabobank wil financier zijn van de Energietransitie in Nederland. Passend bij de klimaatdoelen van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord is Rabobank financier van vele projecten op het gebied van duurzame energie-opwekking. Het gaat hierbij om windmolenparken, zonne-energie- en biomassaprojecten.

De trend van verduurzaming van energie-opwekking en andere maatregelen die verstoringen in het klimaat moeten tegengaan zet door. Rabobank hecht grote waarde aan verduurzaming en is vastbesloten haar maatschappelijke bijdrage aan verduurzaming van energie-opwekking te intensiveren. Rabobank is in Nederland de grootste financier van windparken en een top 5-speler wereldwijd. Rabobank is ook financier van alternatieven zoals projecten op het gebied van zonne-energie en biomassa.

Naast windparken op zee bestaan ook initiatieven voor de bouw van windturbineparken op land. Rabobank staat open om hierbij als financier op te treden. Gezien de omvang van de investeringen die gemoeid zijn met de bouw van windturbineparken zal Rabobank hierbij waar nodig samenwerken met andere (bancaire) partners. De plaatsing van windturbineparken op land plaatst alle betrokkenen voor dilemma’s. Het is vanzelfsprekend dat Rabobank bij de beoordeling van financieringsaanvragen de maatschappelijke effecten in haar afweging betrekt. Onze stakeholders kunnen erop rekenen dat Rabobank bij haar beslissingen zo goed mogelijk rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen. Rabobank is mede-ondertekenaar van de Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’. De bancaire sector voert nauw overleg met de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windturbines, die ook in “Green Deal” participeert.

Share Button