Door de Europese Commissie en Bill Gates geleide Breakthrough Energy lanceert €100 miljoen investeringsfonds voor schone energie

De Europese Commissie en Breakthrough Energy (geleid door Bill Gates) hebben vandaag een memorandum van overeenstemming ondertekend voor de oprichting van Breakthrough Energy Europe (BEE) — een gezamenlijk investeringsfonds met als doel innovatieve Europese bedrijven te helpen radicaal nieuwe schone energietechnologieën te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Met dit initiatief zet de Commissie zich in om de strijd tegen klimaatverandering en de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs te blijven leiden en energie-efficiëntie te bevorderen. Zo geeft zij een krachtig signaal voor de kapitaalmarkten en investeerders dat de wereldwijde overgang naar een moderne en schone economie onvermijdelijk is.

Voorzitter Jean-Claude Juncker zei hierover: “Europa moet de leiding behouden bij de gerichte aanpak van de klimaatverandering, in Europa en wereldwijd. We moeten aandringen op de modernisering van de Europese economie en industrie om de ambitieuze doelstellingen voor de bescherming van onze planeet te verwezenlijken. Het poolen van publieke en particuliere investeringen in nieuwe, innovatieve en schone energietechnologie is van essentieel belang met het oog op langetermijnoplossingen voor een lagere uitstoot van broeikasgassen. Een goede toekomst voor Europa, met garanties voor het welzijn van allen, moet klimaatvriendelijk en duurzaam zijn.”

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter, verantwoordelijk voor de Energie-unie, voegde toe: “Vanwege de omvang en de snelheid die nodig zijn om onze klimaatdoelstellingen te halen, hebben we behoefte aan innovatieve denkers en gedurfde maatregelen. Dit nieuwe publiek-private investeringsvehikel wordt niet alleen in recordtijd opgezet, maar zal ook dienen als voorbeeld van de manier waarop wij onze krachten bundelen met het oog op snellere baanbrekende innovatie in Europa.”

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, zei verder: “We lossen onze belofte in om publiek-private samenwerking voor de financiering van innovatie op het gebied van schone energie te bevorderen. Het fonds van €100 miljoen is gericht op EU-innovators en -ondernemingen met het potentieel om een aanzienlijke en duurzame vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren.”

Bill Gates, voorzitter van de Breakthrough Energy Ventures, zei: “We hebben nieuwe technologieën nodig om de ergste gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Europa heeft waardevol leiderschap getoond door haat indrukwekkende investeringen in O&O. De wetenschappers en ondernemers die innovaties met het oog op klimaatverandering ontwikkelen, hebben kapitaal nodig om bedrijven op te bouwen die deze innovaties aan de wereldmarkt kunnen leveren. Breakthrough Energy Europe is opgezet om dat kapitaal te leveren.”

Breakthrough Energy Europe combineert publieke middelen met risicodragend kapitaal voor de lange termijn, zodat onderzoek en innovatie op het gebied van schone energie sneller en efficiënter hun weg naar de markt vinden. Het fonds, met een kapitalisatie van €100 miljoen, is gericht op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en op het stimuleren van energie-efficiëntie op het gebied van elektriciteit, vervoer, landbouw, industrie en gebouwen. Het is een proefproject dat kan dienen als voorbeeld voor soortgelijke initiatieven op andere thematische gebieden.

Breakthrough Energy Europe wordt naar verwachting in 2019 operationeel. De helft van kapitaal is afkomstig van Breakthrough Energy en de andere helft van InnovFin – risicodelingsinstrumenten die worden gefinancierd via Horizon 2020, het huidige EU-programma voor onderzoek en innovatie.

Achtergrond

Omdat onze planeet steeds vaker geconfronteerd wordt met de onvoorspelbare gevolgen van klimaatverandering en de uitputting van hulpbronnen, zijn dringend maatregelen nodig om tot een duurzamer model te komen. De EU heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de vorming van de coalitie met ambities om de goedkeuring van de Overeenkomst van Parijs in december 2015 mogelijk te maken en is toonaangevend op het gebied van klimaatactie. De Commissie heeft reeds alle voorstellen gedaan voor de wetgeving die de toezegging van de EU om de uitstoot in de Europese Unie tegen 2030 met 40 % te verminderen, in de praktijk moet omzetten. De EU wil haar energie- en klimaatwetgeving herzien en versterken en daartoe maatregelen ontwikkelen om investeringen te stimuleren, banen te creëren, en industriële sectoren te ondersteunen en te moderniseren. De Commissie werkt momenteel aan de langetermijnstrategie voor de vermindering van broeikasgassen. Het voorstel zal in november 2018 worden bekendgemaakt, voorafgaand aan de COP24 in Katowice, Polen.

In de kantlijn van de COP 21-klimaatconferentie in Parijs hebben de wereldleiders Mission Innovation gelanceerd, een internationaal partnerschap voor meer innovatie op het gebied van schone energie en een wereldwijd langetermijnantwoord op klimaatverandering.

Door hun toetreding tot het Mission Innovation-initiatief hebben 23 landen en de Europese Commissie (namens de EU) zich ertoe verbonden hun financiering op het gebied van onderzoek en innovatie op het gebied van schone energie te verdubbelen tot circa 30 miljard per jaar in 2021.

Bij diezelfde gelegenheid heeft een groep investeerders uit tien landen haar voornemen aangekondigd om innovatie uit laboratoria naar de markt te bespoedigen, door de investering van ongekende hoeveelheden langetermijnkapitaal in prille technologische ontwikkeling in landen die deelnemen aan Mission Innovation. Dit vormt de Breakthrough Energy Coalition.

Tijdens de One Planet Summit in Parijs in december 2017 heeft Breakthrough Energy proefprojecten van publiek-private partnerschappen met vijf leden van Mission Innovation, waaronder de Europese Commissie, aangekondigd.

Share Button