BlackRock Foundation doneert $ 100 miljoen aan het Catalyst Program van Breakthrough Energy voor investeringen in groene energietechnologieën

Bron
BlackRock

De BlackRock Foundation heeft vandaag bekend gemaakt dat het 100 miljoen dollar schenkt aan het Catalyst Program van Breakthrough Energy (Catalyst). Hiermee draagt de stichting bij aan de versnelling van klimaatoplossingen die cruciaal zijn om het doel van netto nul-uitstoot in 2050 te bereiken. Deze donatie sluit aan bij BlackRocks inzet om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van schone energie aan te jagen en de wereldwijde transitie naar een klimaatneutrale economie te ondersteunen.

“De transitie naar een wereld met netto nul-uitstoot en het werken aan een duurzamere toekomst is de gedeelde verantwoordelijkheid van alle mensen, organisaties en regeringen. Om het bedrag van 50.000 miljard dollar bij elkaar te krijgen dat nodig is om de wereldwijde energietransitie te financieren, zijn innovatieve nieuwe partnerships nodig tussen de publieke, de private en de non-profit sector,” zegt Larry Fink, ceo van BlackRock. “Wij dragen bij aan het Catalyst-door vijf jaar lang geld te doneren voor de financiering van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar oplossingen op het gebied van schone energie die snel op grote schaal toepasbaar zijn zodat de wereldwijde CO2-uitstoot wordt teruggedrongen en  de ongelijkheid van de effecten van de klimaatverandering op gemeenschappen afneemt.”

Breakthrough Energy Catalyst is een baanbrekend programma waarmee wordt getoond hoe de nieuwe oplossingen die de basis vormen voor een koolstofarme economie, kunnen worden gefinancierd, geproduceerd en aangekocht. Het doel van Catalyst is om de publieke en private sector samen te brengen om demonstratieprojecten voor technologieën die cruciaal zijn voor het koolstofarm maken van de economie, in de commerciële fase te financieren. Catalyst zal de financieringskloof waar deze technologieën in een vroeg stadium mee te maken krijgen, aanpakken en een structuur bieden om de commercialisering ervan te versnellen. Catalyst zal beginnen met de financiering van projecten op het gebied van vier technologieën: groene waterstof, duurzame vliegtuigbrandstof, directe luchtafvang en langdurige energieopslag.

“Om een klimaatramp te voorkomen, is een nieuwe industriële revolutie nodig,” zegt Bill Gates, oprichter van Breakthrough Energy. “We moeten technologieën en producten zonder uitstoot ontwikkelen tegen een even lage prijs als technologieën en producten die dat al wel doen. De technologieën waarop Catalyst zich richt leveren een cruciale bijdrage aan de wereldwijde totstandkoming van een netto nul-economie, maar daarvoor zijn enorme investeringen nodig. Door investeringen te bundelen moeten de technologieën dusdanig  goedkoop worden dat ze betrouwbaar, betaalbaar en beschikbaar zijn voor iedereen. Dit zal een positieve imact hebben op onze planeet.”

Met de omvangrijke  donatie heeft voor het eerst een filantropische bijdrage geleverd aan het verminderen van het klimaatprobleem. Het is meteen de grootste donatie van de Foundation sinds de oprichting in februari 2020. Met de missie om op duurzame wijze welzijn voor mensen en gemeenschappen te bevorderen. – De Foundation maakt daarbij gebruik van de expertise en ervaring die de vermogensbeheerder al in huis heeft. Naast het verstrekken van financiering zal BlackRock zal meer bedrijven aansporen om zich aan te sluiten bij Catalyst.

BlackRock en haar klanten hebben schone energie tot speerpunt gemaakt. De donatie van 100 miljoen dollar sluit naadloos aan bij de opvatting van BlackRock dat klimaatrisico een beleggingsrisico is, en vormt een aanvulling op diverse andere initiatieven die op het snijvlak liggen van duurzaamheid en technologie.

Eerder dit jaar bracht BlackRock USD 250 miljoen bijeen voor de Climate Finance Partnership (CFP) – een samenwerkingsorgaan van regeringen, filantropische instellingen en institutionele beleggers – om te investeren in de opwekking van hernieuwbare energie, oplossingen voor energieopslag en elektrische vervoersdiensten in opkomende markten.

Via Catalyst en andere programma’s werkt Breakthrough Energy aan de aanpak van de financieringskloof die de opschaling van essentiële klimaattechnologieën in de weg staat. Breakthrough Energy heeft ook een netwerk van investeringsvormen, filantropische programma’s, beleidslobby’s en andere activiteiten, die er allemaal op gericht zijn de wereld te helpen in 2050 het doel van netto nul uitstoot te bereiken.

Share Button