De Volksbank blij met groene voornemens banken

De Volksbank is verheugd dat ook andere banken zichzelf voor het eerst harde klimaatdoelstellingen opleggen. Zelf heeft de bank al de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.

Banken werken aan eigen klimaateis

De meeste banken waren tot nu toe slechts zijdelings betrokken bij de klimaatonderhandelingen, maar daar lijkt nu verandering in te komen. In een interview met de Volkskrant stellen CEO Peter Blom van Triodos en Kees van Dijkhuizen van ABN Amro dat het logisch is om met hun balans aan te sluiten bij de klimaatafspraken in het regeerakkoord.

De Volksbank zet al sinds begin 2016 in op klimaatverandering en wil in 2030 een klimaatneutrale bank zijn om zo een bijdrage te leveren aan het leefbaar houden van onze planeet. Dat doen we niet alleen met onze duurzamere bedrijfsvoering, maar wij vinden het vooral onze taak om klimaatverandering tegen te gaan via de activiteiten die wij financieren.

Op naar 2030…

Eind 2017 was de balans van De Volksbank 27% klimaatneutraal. De totale CO2-uitstoot van de investeringen was 1.331 kiloton en wordt vooral veroorzaakt door de hypotheekportefeuille en in mindere mate de investeringen in staatsobligaties en lagere overheden.

De komende jaren gaat de bank aan de slag om de CO2-verliezen te verminderen en de CO2-winsten verder te vergroten. Net zo lang totdat De Volksbank klimaatneutraal is. Dat doet de bank door extra te investeren in duurzame energieprojecten en de hypotheekklanten te helpen bij het verduurzamen van hun woning.

Belangrijke aanjager

ASN Bank heeft als onderdeel van de Volksbank een aanjagersrol op het gebied van duurzaamheid. Zo werd in 2015 PCAF opgericht; het platform waar financiële instellingen op basis van de eerste methodologie van ASN Bank een methode ontwikkelen om de klimaatimpact van investeringen en financieringen in kaart te brengen.

Daarnaast speelde ASN Bank een belangrijke rol in de totstandkoming van de Spitsbergen Ambitie die op 26 juni 2018 door de financiële sector werd gepresenteerd met als doel samen klimaatverandering tegen te gaan.

Share Button